Lekársky obzor 12/2015

Lekársky obzor 12/2015

Lekársky obzor 12/2015Editoriál

Ingrid SCHUSTEROVÁ: Kardiovaskulárne choroby v mladej populácii/Cardiovascular diseases in the young population

Pôvodná práca/Original article

Panagiotis ARTEMIOU, Boris BILÝ, Nicholas CHAROKOPOS, Ioannis CHRYSOGONIDIS, Ioannis PASHALIDIS, František SABOL: Spojitosť sérových koncentrácií CRP a Il-6 s veľkosťou aneuryzmy vzostupnej a zostupnej hrudnej aorty/The association of the serum CRP and IL-6 levels with the ascending and descending thoracic aortic aneurysmal size        
Eva JOPPOVÁ, Denisa KOČIŠOVÁ, Nina FATULOVÁ, Alžbeta TÓHÁTYOVÁ, Milan KUCHTA, Ingrid SCHUSTEROVÁ: Subklinický zápal, artériová tuhosť a intimo-mediová hrúbka karotíd u adolescentov s nadváhou a obezitou/ Subclinical inflammation, arterial stiffness and intimo-medial carotid thickness in adolescents with overweight and obesity/ Subclinical inflammation, arterial stiffness and intimo-medial carotid thickness in adolescents with overweight and obesity

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri