Lekársky obzor 6/2015

Lekársky obzor 6/2015Pôvodná práca/Original article

Eva BALKOVÁ: Oral allergy syndrome and pollen food allergy syndrome/Orálny alergický syndróm a peľovo-potravinový syndróm (in English)
Andrea SMOLKOVÁ: Polytrauma – vieme odhadnúť riziko smrti?/Polytrauma – are we able to predict the death risk?
Lenka POLAKOVIČOVÁ, Vladimír KUBINEC, Juraj MLÁKA, Jozef VALKY: Vplyv hypotermie v perioperačnom období na riziko krvných strát u pacientov podstupujúcich totálnu endoprotézu bedrového kĺbu/The influence of perioperative hypothermia on blood loss risk in patients undergoing hip arthroplasty

 

Prehľad/Overview

Jana BELLOVÁ, Peter CELEC: Karnozín ako potenciálne liečivo v medicíne/Carnosine as a potential drug in medicine
Miroslav KILIAN, Iľja CHANDOGA, Peter CSÖRGÖ, Silvia VAJCZIKOVÁ: Nedostatky v liečbe zlomenín distálneho rádia/Deficiency in treatment of distal radial fractures
Zlatko MARINOV, Dalibor PASTUCHA, Jitka RIEDLOVÁ, Hana STŘÍTECKÁ, Dagmar KARBANOVÁ, Helena LETÁKOVÁ, Cecília MARINOVÁ, Božena SLÁMOVÁ: Přeprogramování energetické homeostázy/Imprinting of energy homeostasis

Miniatlas

Miroslav KILIAN: Problémy v liečbe zlomenín distálneho rádia/Problems in treatment of distal radial fractures syndrome


Loading...
 

 

ISSN 0457-4214

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri