Lekársky obzor 5/2015

Lekársky obzor 5/2015

Lekársky obzor 5/2015Pôvodná práca/Original article

Zuzana BERECOVÁ, Peter BOŘUTA, Monika KALDARÁROVÁ, Iveta ŠIMKOVÁ: Meranie gradientu na stenóze aortálnej a pulmonálnej chlopne – echokardiografia alebo magnetická rezonancia?/Gradient assessment of aortic and pulmonary valve stenosis in patients with congenital heart disease – echocardiography or magnetic resonance imaging?        
Ľubica ROZIAKOVÁ, Lucia SETTEYOVÁ, Martin MISTRÍK, Beata MLADOSIEVIČOVÁ: Metabolický syndróm u pacientov po alogénnej transplantácii kmeňových krvotvorných buniek/Metabolic syndrome in patients after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri