Lekársky obzor 2/2015

Lekársky obzor 2/2015

Lekársky obzor 2/2015Editoriál
Tibor ŠAGÁT: Sepsa u detí/Pediatric sepsis

Pôvodná práca/Original article
Jana BUDÁČOVÁ, Tibor ŠAGÁT, Rudolf RIEDEL, Ľubica PEVALOVÁ: Výskyt nozokomiálnych infekcií na oddelení pediatrickej intenzívnej medicíny/The incidence of nosocomial infections at Pediatric Intensive Care Unit

Prehľad/Overview
Milan KURÁK, Vladimír FILKA, Mária PISARČÍKOVÁ: Albumín v pediatrickej intenzívnej starostlivosti/The role of albumin in pediatric critical illness        
Vladimír ZOĽÁK, Barbora ZOĽÁKOVÁ, Denisa RAFFAJOVÁ, Slavomír NOSÁĽ: Ultrasonografia pľúc v intenzívnej medicíne/Lung ultrasound in intensive medicine        
Tibor ŠAGÁT, Rudolf RIEDEL, Ľudmila PEVALOVÁ, Jana BUDÁČOVÁ, Barbora NEDOMOVÁ: Súčasné odporúčania pre liečbu sepsy v detskom veku/Current recommendations for pediatric sepsis treatment

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri