Lekársky obzor 1/2015

Lekársky obzor 1/2015

Lekársky obzor 1/2015Editoriál
Igor MARTULIAK: Liečba bolesti/Pain therapy


Prehľad/Overview
Marta KULICHOVÁ: Bolesť – klasifikácia, význam pre diagnostiku a liečbu/Pain – classification, influence for the diagnosis and the treatment        
Igor MARTULIAK: Neopioidové analgetiká v liečbe bolesti/Non-opioid analgesics in the treatment of the pain        
Ľubomíra NEMČÍKOVÁ: Opioidy/Opioids

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri