Lekársky obzor 2015

Časopis Lekársky obzor, rok 2015. ISSN 0457-4214. V každom čísle získajte 2 kredity SACCME

  • Prosíme autorov, aby pri citáciách z tohto webu použili v prvom rade citáciu z časopisu a na záver uviedli ...Dostupné na webe www.herba.sk

Redakčná rada: Predseda: prof. MUDr. I. Riečanský, CSc. (Bratislava); Podpredseda: doc. MUDr. K. Furková, CSc., mim. prof. (Bratislava); Členovia: prof. MUDr. M. Bernadič, CSc. (Bratislava); prof. MUDr. J. Breza, DrSc. (Bratislava); doc. MUDr. I. Erdelský, CSc., mim. prof. (Bratislava); prof. PhDr. D. Farkašová, CSc. (Bratislava); doc. MUDr. J. Hinšt, CSc., mim. prof. (Bratislava); prof. dr. med. habil. Kalina Kawecka-Jascz (Krakov); MUDr. Ján Kazár, DrSc. (Bratislava); prof. MUDr. V. Krčméry, DrSc. (Bratislava); prof. MUDr. P. Kukumberg, CSc. (Bratislava); prof. MUDr. J. Kvasnička, DrSc. (Praha); prof. MUDr. K. Matoušovic, DrSc. (Praha); prof. MUDr. Ľ. Lisý, DrSc. (Bratislava); doc. MUDr. M. Májek, CSc., mim. prof. (Bratislava); prof. MUDr. V. Miháľ, CSc. (Olomouc); prof. F. Mühlbacher, M.D. (Viedeň); prof. MUDr. J. Olejník, CSc. (Bratislava); prof. MUDr. P. Šimko, CSc. (Bratislava); prof. MUDr. J. Štencl, CSc. (Bratislava)  Vedúci redaktor: Prof. MUDr. Miroslav Šašinka, DrSc.; Zástupca vedúceho redaktora: Prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc. Dr. SVS.; Odborný redaktor: prof. MUDr. T. Šagát, CSc. (Bratislava)   Výkonní redaktori: MUDr. Martin Uher, PhD., MUDr. Miroslav Žigrai, PhD. Jazyková redaktorka: PhDr. Helena Bernadičová

Vydáva Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave (IČO 00 165 361) v Zdravotníckom vydavateľstve Herba, spol. s r.o., Limbová 12, 833 03 Bratislava - Index. číslo 40341 - Evidenčné číslo EV 142/08

Adresa redakcie: Limbová 12, 833 03 Bratislava, 02/5936 0227, P.O. BOX 53, 837 53 Bratislava 37, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.; Vychádza 12-krát do roka. Celoročné predplatné 13,94 Eur

V tejto kategórii nie sú žiadne články. Avšak, ak sú tu zobrazené podkategórie, tie môžu články obsahovať.

Podkategórie

Lekársky obzor 12/2015

Lekársky obzor 11/2015

Lekársky obzor 10/2015

Lekársky obzor 9/2015

Lekársky obzor 7-8/2015

Lekársky obzor 6/2015

Lekársky obzor 5/2015

Lekársky obzor 3/2015

Lekársky obzor 3/2015

Lekársky obzor 2/2015

Lekársky obzor 1/2015

ISSN 0457-4214

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri

Inzercia