Lekársky obzor 6/2014

Lekársky obzor 6/2014

Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne

Lekársky obzor 6/2014Pôvodné práce/Original article

Liliya BABINETS, Igor MEDVID, Iryna HERASYMETS: The imbalance of the autonomic nervous system in the patients with comorbidity of hypertonic disease and chronic pancreatitis/Nerovnováha autonómneho nervového systému u chorých s hypertonickou chorobou a chronickou pankreatitídou (in English)

Prehľad/Overview

Viliam MOJTO: Liečba diabetes mellitus inzulínom/Treatment of diabetes mellitus with insulin 
Emil GINTER, Igo KAJABA: Hnedý tuk a obezita – nové poznatky/Brown fat and obesity – recent data 
Natália JURČOVÁ: Poruchy autistického spektra/Autism spectrum disease  
Eva TAKÁCSOVÁ, Vladimír PROČKA: Prínos novších zobrazovacích metód nukleárnej medicíny pri manažmente pacientov s karcinómom štítnej žľazy/The impact of newer imaging methods of nuclear medicine in management of patients with thyroid cancer   
Miroslav ŠAŠINKA, Katarína FURKOVÁ, Barbora NOVOTNÁ: Dedičné autozómovo dominantné cystické choroby obličiek/Hereditary autosomal dominant cystic diseases of the kidney

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri