Lekársky obzor 12/2013 - obsah časopisu

Lekársky obzor 12/2013

Pôvodné práce/Original article

MICHAELA PETROVAJOVÁ, VLADIMÍR HEGYI, MATEJ NOVOTNÝ, ZUZANA KARDOŠOVÁ, NATÁLIA ČÁRSKA: Hodnotenie množstva melanínu v koži in vivo pomocou difúznej reflexnej spektrofotometrie/Assessment of skin melanin levels in vivo using diffuse reflectance spectroscopy         439
Zuzana KARDOŠOVÁ, Vladimír HEGYI, Katarína BERNADIČOVÁ, Natália ČÁRSKA, Michaela PETROVAJOVÁ: Meranie kapacitancie pri monitorovaní dynamiky zmien hydratácie kože/Measuring of skin capacitance in follow up of dynamics changes of skin hydration         445
Daniela ŠANDOROVÁ, Dana DÚBRAVOVÁ, Michal KABÁT, Miroslava FUŇÁKOVÁ, Eva VALACHOVIČOVÁ, František HORN, Ľubomír SÝKORA, Ján TRNKA: Prehľad kraniocerebrálnych poranení u detí hospitalizovaných v Bratislave počas rokov 2006 – 2010/Overview of craniocerebral injuries in children hospitalized in Bratislava during the years 2006 - 2010         450
Martina FRIŠTÁKOVÁ, Milan KOKAVEC: Efektivita korekcie dĺžkových a uhlových deformít dolných končatín – porovnanie troch typov externých fixátorov/The effectiveness of the correction of leg length and angle deformities - comparison of three types of external fixators         457

 

Prehľady/Overviews

JÁN ŠALAGOVIČ, LUCIA KLIMČÁKOVÁ, ĽUDMILA PODRACKÁ: Úloha polymorfizmov kandidátskych lokusov v patogenéze nesyndrómových orofaciálnych rázštepov/The role of candidate loci polymorphisms in pathogenesis of orofacial clefts         463

MiniAtlas

Boris RYCHLÝ, Dušan DANIŠ: Karcinóm prostaty – histopatologický obraz/Carcinoma of the prostate - histopathological picture         467

Registre/Registers

Ester KOVÁČIKOVÁ: Autorský register         469
Miroslav ŠAŠINKA: Vecný register         471


Loading...

ISSN 0457-4214

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri

Inzercia