Lekársky obzor 10/2013

Lekársky obzor 10/2013


Plná verzia časopisu na čítanie


Pôvodné práce/Original article

Lekársky obzor 10/2013 na webe HerbaRenáta LUKAČKOVÁ, Beáta MLADOSIEVIČOVÁ: Riziková stratifikácia pacientov s mnohopočetným myelómom podľa prítomnosti genetických markerov/The risk stratification of patients with multiple myeloma according to the presence of genetic markers         359
Viera ŠVIHROVÁ, Alena HLOUŠKOVÁ, Veronika SZABÓOVÁ: Analýza počtu liečených pacientov a výsledkov kúpeľnej starostlivosti v indikačných skupinách pre dospelých za obdobie rokov 1999 až 2008/Analysis of the number of treated patients and the results of spa treatment in the indication groups for adults over the period of years from 1999 to 2008         363
Mário LEŽOVIČ, Zuzana HOLOŠOVÁ, Matej MUCSKA: Hodnotenie kvality života nezamestnaných/Assessing quality of life of the unemployed         372
Katarína Bevízová, Tomáš Málek, Augustín Bárdoš, Ján Breza, sen., Štefan Galbavý, Ján LUHA, Eliška KUBÍKOVÁ, Ján JAKUBOVSKÝ, Štefan Polák: Imunohistochemická analýza urotelových nádorov močového mechúra – retrospektívna štúdia/Immunohistochemical analysis of urothelial bladder cancers – retrospective study         378

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri