Lekársky obzor 9/2013

Lekársky obzor 9/2013


Plná verzia časopisu na čítanie


 

Pôvodné práce/Original article

Lekársky obzor 9/2013 na webe HerbaZuzana HAVLÍČEKOVÁ, Renata SZÉPEOVÁ, Miriam ČILJAKOVÁ, Eva HYRDELOVÁ: Hodnotenie kostnej minerálovej denzity u pediatrických pacientov s Crohnovou chorobou/Bone mineral density in pediatric patients with Crohn´s disease         315
Viktor JANKÓ, László KOVÁCS: Rýchla diagnostika infekcie močových ciest/Quick diagnosis of urinary tract infections         321

Prehľady/Overviews

Klaudia DEMOVÁ, Monika KOVÁCSOVÁ, František BAUER: Novorodenecká infekčná endokarditída/Neonatal infective endocarditis         325
Monika KOVÁCSOVÁ, František BAUER: Funkčná echokardiografia – význam a využitie v starostlivosti o nezrelých a kriticky chorých novorodencov/Functional echocardiography – importance and use in care of immature and critically ill newborns         330
Mária PISARČÍKOVÁ, Milan KURÁK, Katarína BAZÁROVÁ, Martina LISÍKOVÁ, Jana ŠPRLÁKOVÁ, Vladimír FILKA:  Sepsa u detí/Sepsis in children         336

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri