Lekársky obzor 7-8/2013

Lekársky obzor 7-8/2013


Plná verzia časopisu na čítanie


Lekársky obzor 7-8/2013 na webe HerbaEditorial

Miroslav ŠAŠINKA, Katarína FURKOVÁ: Slovenská pediatria dnes/Slovak pediatrics today         243

Pôvodné práce/Original article

Miloš JESEŇÁK, Peter BÁNOVČIN, Tomáš FREIBERGER: Hereditary angioedema in paediatric and adolescent age – one centre experience/Hereditárny angioedém v detskom a adolescentnom veku – skúsenosti jedného centra (in English)         245
Gabriela NAGYOVÁ, Denisa ILENČÍKOVÁ, László KOVÁCS: Slovenskí pacienti s polycystickými obličkami autozómovo dominantného typu/Slovak patients with polycystic kidney disease – autosomal dominant type         250
Milan DRAGULA, Daniel BOČÍNEC, Marián MOLNÁR: The role of esophageal manometry in the evaluation and treatment of surgical diseases of esophagus/Úloha ezofágovej manometrie pri diagnostike a liečbe chirurgických chorôb pažeráka (in English)         255
Ľudmila PODRACKÁ, Viera HABALOVÁ, Lucia KLIMČÁKOVÁ, Jozef ŽIDZIK, Andrej BÖŐR,  Ján ŠALAGOVIČ: Genetické varianty nphs2 génu pre podocín u detí s idiopatickým nefrotickým syndrómom/Genetic variants of NHPS2 gene encoding podocin in children with idiopathic nephrotic syndrome         263

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri