Lekársky obzor 6/2013

Časopis Lekársky obzor 6/2013


Plná verzia časopisu na čítanie


Pôvodné práce/Original article

Lekársky obzor 6/2013 na Herba Eva HANUŠOVSKÁ, Hana PRIBULOVÁ, Mária KUŠÍKOVÁ, Katarína SLEZÁKOVÁ, Eva BOJTÁROVÁ: Úloha DNA diagnostiky pri meraní chimérizmu po alogénnej transplantácii kmeňových krvotvorných buniek/The role of DNA diagnostics in chimerism analysis after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation         211
Michal VENGLARČÍK, Marian HLAVÁČ, Juraj MLÁKA, Jozef  VALKY: Ultrazvuková vz neurostimulačná technika popliteovej blokády nervus ischiadicus pri operačnej liečbe hallux valgus/Ultrasound vs. nerve stimulator guided popliteal sciatic nerve block for hallux valgus surgery         218
Gabriela PAVLEOVÁ, Stanislava VESELÁ: Výsledky kultivácie kariogénnych  mikroorganizmov v sline mladých jedincov/Results of cariogenic microorganisms cultivation in the saliva of young individuals         221
Monika VAVRICOVÁ, Silvia KREMPASKÁ: Subjektívne vnímanie náhlej poruchy sluchu pacientom/Subjective illness perceptions of sudden hearing loss         224

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri