Lekársky obzor 5/2013

Časopis Lekársky obzor 5/2013


Plná verzia časopisu na čítanie


Editorial

Lekársky obzor 5/2013 na www.herba.skDana FARKAŠOVÁ: 60 rokov inštitucionálneho ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov na Slovensku/60 anniversary of the medical workers institutional teaching in Slovakia        167
Milan PAVLOVIČ: Z histórie internej medicíny na Slovensku/From Slovak internal medicine history          168
Štefan HRUŠOVSKÝ: Jubileum I. Internej kliniky SZU a UNB Dionýza Diešku: „Pokrok a tradícia v internej medicíne“/Anniversary of I. Internal Dept. Slovak Medical University and UNB Dionýz Dieška: “Progress and tradition in internal medicine”         170

Pôvodné práce/Original article

Gabriela Bernasovská, Michaela Štugelová, Štefan Hrušovský, Miroslav Žigrai, Michal R. Pijak, Adriana Gregušová: Sérová koncentrácia vitamínu D u pacientov s cirhózou pečene v ambulantnom sledovaní v 1. štvrťroku 2012/Serum vitamin D levels in patients with liver cirrhosis visited outpatient clinic in 1st quarter of the year 2012         171

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri