Lekársky obzor 4/2013

Časopis Lekársky obzor 4/2013


Plná verzia časopisu na čítanie


Editorial

Lekársky obzor 4/2013 na www.lekarsky.herba.skTibor Šagát: Vývoj pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny na Slovensku/Pediatric anesthesiology and emergency medicine evolution in Slovakia         127

Pôvodné práce/Original article

Rudolf RIEDEL, Tibor ŠAGÁT: Kraniocerebrálne poranenie u detí/Traumatic brain injury in children         128
Miloslav HANULA, Peter KENDERESSY, Jaroslav ČUTORA, 1Oliver PETRÍK, Karol KRÁLINSKÝ: Naše skúsenosti s kaudálnou blokádou pri cirkumcízii v detskom veku/Our experiences in children underwent circumcision with caudal blockade         135
Oliver PETRÍK, Jaroslav ČUTORA, Silvia VALENTOVÁ STRENÁČIKOVÁ, Miloslav HANULA, Karol KRÁLINSKÝ: Pohľad anestéziológa na manažment rázštepu pery novorodenca/Newborn cleft lip management from the anesthesiologist´s point of view         139
Mária PISARČÍKOVÁ, Milan KURÁK, Katarína BAZÁROVÁ, Vladimír FILKA, Martina LISÍKOVÁ, Iveta FANDÁKOVÁ: Nozokomiálne nákazy u kriticky chorých detí/Nosocomial infections in the PICU          142
Barbora NEDOMOVÁ,  Tibor ŠAGÁT: Problematika neuroaxiálnych blokov u detí/Current controversies in neuroaxial blockade in children         147

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri