Lekársky obzor 2/2013

Časopis Lekársky obzor 2/2013


Plná verzia časopisu na čítanie


Editorial

Lekársky obzor 2/2013 na webe HerbaIgor RIEČANSKÝ, Miroslav ŠAŠINKA: Lekársky obzor v roku 2012/Medical Horizon in 2012         55

Pôvodné práce/Original article

Adriena  SAKALOVÁ, Martin  MISTRÍK, Slávka GAŽOVÁ, Janka PRÜMMEROVÁ, Katarína MASÁROVÁ, Zdenka ŠTEFÁNIKOVÁ, Mikuláš HRUBIŠKO, Pavel KOTOUČEK, Ladislav DEDÍK: Dlhodobé prežitie pri mnohopočetnom myelóme. Výsledky 40-ročných štúdií/Long-term survival in multiple myeloma. Results of 40-years studies         57
Regína BEHULOVÁ, Alexandra BÔŽIKOVÁ, Michaela ZIGOVÁ: Detekcia jednonukleotidového polymorfizmu RS2073618 génu TNFRSF11B vo vzorke pacientov s osteoporózou/Detection of TNFRSF11B gene single nucleotide polymorphism rs2073618 in patients with osteoporosis         63
Andrea ČERŇANOVÁ, Miroslav SABO: Odhad suicidálneho rizika/Suicide risk estimating           67

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri