Lekársky obzor 1/2013

Časopis Lekársky obzor 1/2013 je venovaný pokrokom vo výžive

Plná verzia časopisuEditorial

Lekársky obzor 1/2013 na webe HERBA.skIgo KAJABA, Miroslav ŠAŠINKA: Nové pohľady a smery vo výžive obyvateľstva/New views and tendencies in population nutrition         3

Pôvodné práce/Original article

Igo KAJABA, Emil GINTER, Katarína GAZDÍKOVÁ, Marica KUDLÁČKOVÁ, Viera PAUKOVÁ: Vývoj štandardu výživy a kardiovaskulárnych rizík u obyvateľstva SR/Trend of nutritional standard and cardiovascular risks in population of SR         5
Marica KRAJČOVIČOVÁ-KUDLÁČKOVÁ, Martina VALACHOVIČOVÁ, Csilla MIŠĽANOVÁ, Jana PRÍBOJOVÁ: Oxidative lipid and DNA damage in relation to nutrition/Oxidačné poškodenie lipidov a DNA vo vzťahu ku výžive (in English)        11
Vladimír URBÁNEK, Marica KUDLÁČKOVÁ, Igo KAJABA, Katarína BABINSKÁ, Csilla MIŠĽANOVÁ, Jana PRÍBOJOVÁ, Martina VALACHOVIČOVÁ: Nutričná štúdia u osôb s dominantnou konzumáciou rastlinnej potravy v porovnaní s bežnou populáciou/Nutrition study in people with dominant consumption of plant food compared to the general population         15

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri