A

abnormalita chromozómová    79-86,
abort    79-86,
abrupcia placenty    70-74,
absces cerebella    248-251,
– jazyka    248-251,
absencia kosti nosovej    79-86,
acetylcholínesteráza    349-352,
acidóza    70-74,
– metabolická    3
adenozínmonofosfát cyklický, cAMP    32-35,
adiponektín    167-171,
adolescent    31
aerofágia    363-366,
Aeskulap    32-35,
aflatoxín    367-371,
AFP, alfa-fetoproteín    367-371,
agresívnosť    261-264,
achalázia    363-366,
achondroplázia    91-94,
AIDS, syndróm imunodeficiencie získanej    162-166,
akné    32-35, 146
aktualita medicínska    145-146,
akupunktúra    56-61,
alantóza    9-20,
albumín    8-13, 287-293, 325-329,
aldosterónsyntetáza    51
alergia, alergén    4-7, 9-20, 21-26, 27-31, 47-51, 363-366,
a-fetoproteín    70-74, 79-86,
algodystrofia Sudeckova    353-357,
alipogén    382
alkohol, alkoholizmus    56-61, 87-90, 133-136, 167-171, 242-247, 358-362, 363-366, 367-371,
alodýnia    353-357,
alopécia    27-31,
alotransplantácia, autotransplantácia    187-189, 307-310,
alveolitída pľúcna    143-144,
AML, leukémia akútna myeloidná    320-324,
amniocentéza    79-86, 99-100,
amputácia    299-300,
amyloidóza    190-196,
ANCA protilátka    336-338,
anémia    3, 225
– aplastická    52-55,
– hemolytická    294-297,
– normocytová    336-338, 363-366,
anencefália    79-86,
aneuploidia    91-94,
aneuryzma    204-208,
angína abdominálna    363-366,
– kardiálna    363-366,
– Ludwigova    248-251,
angiogenéza    70-74, 320-324,
angiotenzín II    70-74,
anketa    112-117, 242-247,
antigén leukocytárny ľudský B27    172-175,
antikoncepcia    56-61,
aparát G    137-142,
apendicitída    248-251,
apoproteín B100    382
apoptóza    32-35, 159-161, 320-324, 367-371,
ARDS, syndróm akútnej respiračnej tiesne    137-142,
Aristoteles    32-35, 372-374,
artralgia    336-338,
artritída juvenilná idiopatická, JIA    172-175,
– reumatoidná    143-144, 287-293,
artrodéza    214-221,
artroskopia    214-221,
artróza    316-319, 316-319,
asepsa    75-78, 187-189, 311-315,
asertívnosť    261-264,
aspekt sociálny    231-232, 233-237,
aspergilóza    336-338,
aspirácia telesa cudzieho    176-179,
astma bronchiálna    9-20, 176-179, 252-256, 358-362,
atelektáza pľúcna    137-142,
aterogenéza    8-13,
ateroskleróza    56-61, 143-144, 209-213, 287-293,
atletika    316-319,
atopia    9-20,
atrofia kože    353-357,
– svalová    137-142,
audiometria    155-158,
autoimunita    31, 143-144, 172-175, 294-297,
autoprotilátka    294-297,

B

BAL, laváž bronchoalveolová    336-338,
balneoterapia    32-35, 111-117, 133-136, 146
banka buniek kmeňových    145-146,
– tkanivová Centrálna    307-310, 311-315,
bariéra hemoencefalická    9-20, 325-329,
batoľa    363-366,
bazofil    9-20, 75-78, 320-324,
beh maratónsky    316-319,
Bernadič Marián, Doc., MUDr., CSc.    386
?2-defenzín    9-20,
bezvedomie    137-142,
biliopatia portálna    383-384,
bilirubín    294-297,
biometria    95-98,
biopsia ihlou tenkou    375-381,
– nervu    145-146,
– obličky    145-146, 190-196, 97-203, 204-208, 336-338,
– pečene    126, 190-196,
– štepu    143-144,
– uzliny sentinelovej    330-335,
blastocysta    62-65,
blokáda alveolokapilárna    52-55,
BMI, index telovej hmotnosti    133-136, 167-171,
bolesť    37-38, 118-121, 137-142,
– abdominálna, brucha    363-366,
– hrudníka    176-179,
– chrbta    122-126, 127-132,
– kĺbov    172-175, 336-338,
– kolena    316-319,
– na hrudi    294-297,
– neuropatická    353-357,
borborygma    363-366,
bronchitída    358-362,
bula    214-221,
bunka B    143-144, 320-324, 336-338,
– endotelová    325-329,
– epitelová    3, 9-20,
– intersticiálna Cajalova    375-381,
– keratínová    9-20,
– kmeňová    145-146, 320-324,
– Langerhansova    9-20, 32-35, 176-179,
– malígna    31
– mezenchýmová    320-324,
– mononukleárna    9-20,
– nádorová    320-324,
– NK    32-35, 320-324, 336-338,
– pečeňová    143-144,
– prezentujúca antigén    9-20,
– progenitorová    320-324, 375-381,
– strómová    56-61, 320-324,
– svalstva ciev    287-293,
– T    32-35, 159-161, 167-171, 172-175, 320-324, 336-338,
– vody plodovej    91-94,
– žírna    320-324,

C

cAMP, adenozínmonofosfát cyklický     32-35,
celiakia    172-175,
cerazím    9-20,
cesty žlčové dilatované    383-384,
CGRP, peptid podobný kalcitonínovému génu    349-352,
cirhóza pečene    367-371,
cisplatina    155-158,
CRP, proteín C-reaktívny    75-78, 336-338,
CSC, bunka kmeňová, nádorová    320-324,
CT, tomografia počítačová    176-179, 197-203, 214-221, 299-300, 336-338, 353-357, 375-381, 383-384,
cvičenie    127-132,
cyklus menštračný    56-61, 62-65, 66-69, 87-90,
cysta Bakeri    316-319,
– dermoidná    101-102,
– ovária    101-102,
cystatín C    287-293,
cystinóza    190-196,
cytokín    9-20, 32-35, 62-65, 273, 320-324, 367-371,
cytomegália    307-310,

Č

činnosť lekárska posudková    252-256, 265-266, 267-273, 274-279, 280-286,

D

Daniš Ján, Doc., MUDr., CSc.    342
darca transplantátu    187-189, 197-203, 204-208, 209-213, 307-310,
D-dimer    294-297,
defekácia nutkavá    363-366,
defenzín    9-20,
deficiencia vitamínu D    167-171,
dekubitus    233-237, 366,
demencia    233-237, 287-293,
dentín    47-51,
denzita kostná    167-171,
dermatitída alergická    4-7, 9-20, 21-26,
– kontaktná    248-251,
dermatofytóza    27-31,
dermatomyozitída    143-144,
dermatóza profesionálna    4-7,
dermografizmus biely, červený    9-20,
diabetes mellitus    3, 8-13, 31, 56-61, 65, 70-74, 95-98, 143-144, 151-154, 167-171, 187-189, 190-196, 264, 287-293, 298, 299-300, 358-362, 367-371, 363-366,
diagnostika prenatálna    43-45, 91-94,
dialýza    209-213,
DIC, koagulopatia diseminovaná intravaskulárna    70-74,
dieťa    27-31, 46, 155-158, 162-166, 176-179, 187-189, 209-213, 231-232, 267-273, 353-357, 363-366,
diéta    133-136, 260, 287-293, 298,
– vegetariánska    151-154,
diplopia    336-338,
divertikulum Meckelovo    375-381,
DNA, kyselina deoxyribonukleová    43-45, 91-94, 99-100,
dojča, dojčenie    8-13, 9-20, 31, 231-232, 358-362,
dolichocefália    95-98,
dopamín    87-90,
dotazník    112-117,
dôchodok invalidný    267-273,
draslík    146
dreň zubná    47-51,
drenáž autogénna    137-142,
droga    167-171, 225, 242-247, 358-362,
ductus venosus    79-86,
dysfágia    363-366,
dysfunkcia erektilná    143-144,
– hormónová    137-142,
– orgánová    112-117,
dyskomfort    363-366,
dyslipidémia    287-293,
dyspareunia    56-61,
dyspepsia    363-366,
dysplázia ektodermová    3
dyspnoe    336-338,
dysrytmia    37-38, 137-142, 336-338,
dystrofia kože    353-357,
– svalová myotonická    91-94,
dyzestézia    353-357,

E

edém    70-74, 137-142, 197-203, 214-221, 353-357,
– pľúcny    52-55, 70-74,
editorial    3, 43-45, 46, 111, 187-189, 231-232,
EGF, faktor rastový epidermový    32-35,
echinokokóza    176-179,
echoartrografia    316-319, 339-340,
ekzém akútny, chronický, kontaktný    21-26, 146,
elastáza    294-297,
elastín    287-293,
elastografia    367-371,
embólia    363-366,
embryo    62-65,
emfyzém    176-179,
emisia otoakustická    155-158,
empatia    261-264,
endoglín solubilný    70-74,
endokarditída infekčná    248-251,
endometrium, endometrióza    56-61, 62-65, 66-69, 101-102, 176-179,
endomyometritída    75-78,
endopeptidáza    62-65,
endoprotéza kĺbu bedrového    339-340,
– kolenná totálna    118-121,
endorfín    9-20,
endoskopia    363-366,
endotel    56-61, 70-74,
endoultrasonografia, EUS    375-381,
enteritída    172-175,
eozinofil    9-20, 75-78, 320-324,
epidermofýcia    27-31,
epilepsia    325-329, 363-366,
epistaxa    70-74,
erekcia    143-144,
ergonomia    122-126,
erythema nodorum    336-338,
erytromelalgia    9-20,
estrogén    56-61, 62-65, 79-86, 87-90,
EU, Európska únia    52-55,
exartikulácia podľa Symeho    299-300,
extenzor chrbta    127-132, 137-142,
extrakcia zubu    222-225,

F

facilitácia loptičková    137-142,
fagocytóza    3, 9-20, 320-324,
fajčenie    56-61, 87-90, 133-136, 167-171, 176-179, 225, 287-293, 358-362, 367-371,
faktor migračno-inhibičný, MIF    62-65,
– nekrotizujúci tumory, TNF-?    9-20, 32-35, 62-65, 159-161, 167-171, 172-175, 336-338,
– podobný inzulínu, IGF    325-329,
– rastový    62-65,
– –  epidermový, EGF    32-35,
– –  nervový, NGF    9-20,
– –  transformujúci-?, TGF-?    70-74,
– –  transformujúci-?, TGF-?    320-324,
– –  vaskulárny endotelový, VEGF    70-74,
– von Willebrandov    294-297,
favus    27-31,
fenomén aliasing    79-86,
– booster    159-161,
fertilizácia    43-45, 62-65,
fibrín. fibrinogén    75-78, 294-297, 311-315,
fibromyalgia    143-144,
fibronektín    311-315,
fibróza cystická    176-179,
– obličiek intersticiálna     209-213,
– pečene    126, 367-371,
filagrín    9-20,
filtrácia glomerulová    209-213, 287-293,
fistula artériovenózna    204-208,
flatulencia    363-366,
folikulitída    27-31,
fontanela    95-98,
fosfát, fosfor    8-13,
fosfatáza alkalická    8-13, 167-171, 325-329,
fosfor    167-171, 287-293,
fotoalergia    21-26,
fraktúra ? aj zlomenina    167-171, 248-251,
fremitus pectoralis    176-179,
frustrácia    122-126,
funkcia kognitívna    137-142,
FW, sedimentácia erytrocytov    75-78,
fytoestrogén    56-61,
fyzioterapia    112-117, 133-136, 137-142,

G

galén    32-35,
gamapatia monoklonová    143-144,
gangréna    336-338,
gastrofibroskopia    375-381,
gelatináza    62-65,
genetika molekulová    43-45, 91-94,
– urgentná    91-94, 99-100,
genua valga, vara    316-319,
geriatria    231-232, 233-237, 287-293,
gestagén    56-61,
gingíva    248-251,
glióm    320-324,
globus    363-366,
glomerulonefritída    190-196, 336-338,
– IgA mezangiová    190-196,
– pseudomembránová    145-146,
glomerulopatia transplantačná    190-196,
glomeruloskleróza    190-196, 209-213, 287-293,
glositída    248-251,
glukóza    8-13, 133-136,
glykémia    8-13,
glykoproteín    320-324,
glykozamín    32-35,
gonadotropín chorionický    70-74,
granulácia, granulóm    3, 167-171, 176-179, 311-315,
granulomatóza Wegenerova    190-196, 336-338,
gravidita    8-13, 31, 43-45, 62-65, 70-74, 75-78, 79-86, 87-90, 91-94, 95-98, 167-171, 294-297, 330-335, 363-366,
gymnastika dýchacia    137-142,

H

haptén    21-26,
haptoglobín    294-297,
hCG, choriogonádotropín,    79-86,
HCV, vírus hepatitídy C    43-45, 143-144,
HDL cholesterol    8-13, 133-136, 382,
hematóm    248-251,
hematúria    190-196, 204-208, 294-297, 336-338,
hemoglobín    87-90, 204-208, 294-297,
hemochromatóza    367-371,
hemolýza    294-297,
hemopexín    294-297,
hepatitída B, HEB    162-166, 307-310, 358-362,
hepatitída C, HEC    126, 143-144, 162-166, 307-310, 358-362, 358-362, 367-371,
–  G    273
hepatocyt    143-144,
hepatomegália    79-86,
hepcidín    87-90,
hernia    95-98,
herpes simplex, zoster    9-20, 307-310,
Hippokrates    32-35, 43-45, 214-221, 372-374,
histamín    9-20,
histiocyt    9-20,
histochémia    349-352,
histopatológia    66-69,
história medicíny    372-374, 386,
HIV, vírus ľudskej imunodeficiencie    43-45, 162-166, 167-171, 273, 294-297, 307-310, 325-329,
HLA, systém antigénov leukocytových    187-189,
hlásenie povinné    52-55,
hluchota    336-338,
hluk    37-38,
hmotnosť pôrodná    95-98,
hnačka    363-366,
homocysteín    151-154, 287-293,
hormón melanocytový    9-20,
– pohlavný    31, 87-90,
– rastový    287-293,
horúčka    383-384,
huba    27-31, 52-55,
hyalinóza ciev    287-293,
hydrocefalus    79-86, 95-98,
hydromasáž    32-35,
hydronefróza    197-203,
hygiena    122-126, 137-142, 358-362,
hygróm    79-86,
hyperalgézia    353-357,
hyperhomocysteinémia    287-293,
hyperkeratóza    9-20,
hyperlipidémia    8-13,
hyperlordóza    316-319,
hypermobilita kĺbová    316-319,
hyperparatyreóza    31, 167-171, 363-366,
hyperpigmentácia    9-20,
hypersenzibilnosť    9-20,
hypertenzia artériová    8-13, 37-38, 51, 56-61, 70-74, 95-98, 133-136, 137-142, 287-293, 341, 287-293, 358-362, 363-366,
– portálna    383-384,
hypertyreóza    3, 363-366,
hypoalbuminémia    287-293,
hypofosfatémia    367-371,
hypogonadizmus    167-171,
hyponatriémia    287-293,
hyposenzibilnosť    9-20,
hypotenzia artériová    287-293, 353-357,
hypotyreóza    3
hypovolémia    287-293,
hypoxia    70-74, 137-142, 353-357,
hysteroskopia    66-69,

CH

chemoembolizácia    103
chemokín    9-20,
chemoterapia    56-61, 155-158, 320-324, 330-335, 367-371,
chirurgia cievna    187-189,
chlad    9-20,
chodítko    137-142,
CHOCH, choroba obličiek chronická    167-171, 287-293,
CHOCHP, choroba pľúc chronická obštrukčná    252-256,
cholelitiáza    383-384,
cholesterol    8-13, 56-61, 133-136, 225, 382,
chondroitín    32-35,
chondrokalcinóza    316-319,
chondromatóza synoviová    316-319,
choriogonádotropín, hCG    79-86,
choroba Ahlbaeckova    316-319,
– Alzheimerova    325-329,
– Behcetova    143-144,
– cerebrovaskulárna ischemická    287-293,
– čreva zápalová    363-366,
– Fabryho    190-196,
– genetická    3, 9-20,
– granulómová    167-171, 176-179,
– hubová    27-31,
– Huntingtonova    91-94, 325-329,
– chronická    231-232,
– kardiovaskulárna    8-13, 31, 56-61, 70-74, 133-136, 151-154, 287-293, 298, 382,
– koronárna artériová    70-74,
– kožná    3
– mikrovaskulárna systémová    287-293,
– monogénová    91-94,
– nervosvalová    31, 37-38,
– obličiek chronická, CHOCH    167-171, 287-293,
– Pagetova    316-319, 330-335,
– Parkinsonova    31, 325-329,
– pečene nealkoholová tuková, NAFLD    126
– pľúc chronická obštrukčná, CHOCHP    252-256,
– – intersticiálna    176-179,
– psychiatrická    225, 242-247,
– refluxná pažeráka    363-366,
– srdca ischemická    358-362,
– z povolania    4-7, 274-279,
chôdza    118-121, 137-142, 287-293,
chromozóm    9-20, 79-86, 91-94,
chrupka    32-35,
chudnutie    363-366,
chudoba    231-232,

I

IgA, imunoglobulín A    9-20,
IgE, imunoglobulín E    9-20,
IGF, faktor podobný inzulínu    325-329,
ichthyosis vulgaris    32-35,
ikterus    383-384,
IL, interleukín    9-20,
IMC, infekcia močových ciest    56-61,
imunita bunková    9-20, 21-26, 31, 159-161,
– nešpecifická    3, 9-20,
imunizácia    37-38,
imunodeficiencia    162-166, 320-324,
imunogenetika    172-175,
imunomodulácia    21-26,
imunosenescencia     287-293,
imunosupresia    9-20,
index cefalický    95-98,
– glykemický    260, 298
– tekutiny amniovej    95-98,
– telovej hmotnosti, BMI    133-136, 167-171,
inervácia nitrergická    349-352,
infarkt CNS    287-293,
– myokardu    8-13, 137-142, 382,
infekcia baktériová    3, 9-20, 75-78, 159-161, 172-175, 248-251, 307-310, 311-315, 336-338,
– močových ciest, IMC    56-61, 287-293,
– puerperálna    75-78,
– vírusová    9-20, 162-166, 167-171, 204-208, 273, 307-310, 358-362, 367-371,
infertilita    43-45, 62-65,
inkompatibilita Rh    91-94,
inkontinencia    137-142, 287-293, 363-366,
insolácia    32-35,
insuficiencia renálna    180, 294-297, 363-366,
– respiračná    52-55, 137-142,
inteligencia    242-247, 287-293,
interferón-?, INF-?    159-161,
interleukín, IL    9-20, 62-65, 287-293, 294-297, 320-324,
intubácia    137-142,
invalidita    267-273, 287-293,
inzulín    8-13, 264, 325-329,
ischémia    287-293,

J

jazva    27-31,
jazyk    248-251,
jed    52-55,
JIA, artritída juvenilná idiopatická    172-175,
JIS, jednotka intenzívnej starostlivosti    112-117, 137-142,
jód    151-154,
joga    122-126, 127-132, 137-142,

K

kadmium    151-154,
kalcidiol, kalcitriol    8-13, 167-171, 287-293,
kalcium    146, 167-171, 287-293,
kálium   
kanálik koreňový    47-51,
karbunkul    27-31,
karcinogenéza    320-324,
karcinóm duktálny    330-335,
– endometriový    56-61, 66-69,
– hepatocelulárny    103, 367-371,
– hrubého čreva    56-61, 320-324,
– ovária     56-61, 101-102,
– pankreasu    320-324,
– pľúc    320-324,
– prostaty    320-324,
– prsníka    8-13, 31, 56-61, 320-324, 330-335,
– žľazy štítnej    143-144,
kardiorehabilitácia    133-136,
kastrácia    56-61,
kašeľ    336-338,
katarakta    9-20,
katecholamín    70-74,
katelacidín    9-20,
kazuistika    172-175, 176-179,
keloid    248-251,
keratinocyt    9-20, 32-35,
keratokonus    9-20,
kerion Celsi    27-31,
kináza transmembránová    375-381,
kinetóza    363-366,
kinezioterapia    127-132,
klasifikácia chorôb medzinárodná    233-237,
kĺb bedrový    181, 339-340,
klimaktérium    56-61,
klonovanie    43-45,
koagulopatia    294-297,
– diseminovaná intravaskulárna, DIC    70-74,
kofeín    126
kolagén, kolagenáza    62-65, 287-293, 341,
kolika renálna    363-366,
kolonoskopia    375-381,
kolpitída    56-61,
kóma    3, 137-142,
komunikácia    261-264,
konanie posudkové    261-264,
konflikt    261-264,
konjunktivitída    336-338,
kontraktúra    137-142,
kordocentéza    79-86,
koreň zubný    222-225,
kosť    8-13, 31, 56-61, 167-171,
– pätná    214-221,
koža    3, 9-20, 21-26, 27-31, 307-310, 311-315, 353-357,
KPI-proteín    375-381,
kreatinín    87-90, 190-196, 204-208, 209-213, 287-293, 294-297,
krehkosť    287-293,
krvácanie    66-69, 204-208, 248-251, 287-293, 363-366,
kryoglobulinémia    143-144,
kvalita života    112-117,
kyfóza    176-179,
kyretáž    66-69,
kyselina acetylsalicylová    189
– deoxyribonukleová, DNA    43-45, 91-94, 99-100,
– fytová    151-154,
– hyalurónová    32-35,
– listová    87-90, 325-329,
– mastná omega-3    151-154, 225, 363-366,
– mliečna    137-142, 325-329,
– ribonukleová, RNA    70-74,

L

labret    248-251,
laktácia    8-13, 56-61, 167-171,
laktikodehydrogenáza, LDH    294-297,
laktóza    363-366,
lampa Woodova    27-31,
laparoskopia     43-45,
laryngospazmus    37-38,
laváž bronchoalveolová, BAL    336-338,
LDL cholesterol    8-13, 382,
legislatíva    238-241,
leiomyóm, leiomyoblastóm    375-381,
lekárstvo posudkové    252-256, 261-264, 267-273, 274-279,
– všeobecné    347-348,
lepok    9-20,
leptín    167-171, 325-329
leukémia akútna myeloidná, AML    320-324,
leukocyt polynukleárny, PMNL    9-20,
leukocytóza    75-78, 336-338,
leukopénia    367-371,
lézia menisku    316-319,
libido    56-61,
liečba antiretrovírusová    162-166, 167-171,
–  biologická    159-161, 367-371, 375-381,
–  diakyzačná    180, 187-189, 197-203, 209-213,
–  eliminačná    180, 197-203, 209-213,
–  endodontická    47-51,
–  fyzikálna    56-61,
–  hormónová    56-61,
–  kortikoidmi    9-20, 27-31, 137-142, 167-171, 172-175, 294-297, 363-366,
–  kúpeľná    32-35,
–  pohybová    133-136,
–  rehabilitačná    118-121,
lichen ruber planus    32-35, 143-144,
lichenifikácia    9-20,
lipid    8-13, 9-20, 56-61, 167-171, 287-293, 298, 382,
lipoproteín    8-13,
lipoproteínlipáza    382
lordóza    316-319,
lupus erythematosus systemicus, SLE    190-196,
lymfocyt mononukleárny    9-20,
– Th1, Th2    9-20,
lymfokéla    197-203,
lymfóm non-Hodgkinov    143-144, 167-171, 176-179,

M

magnézium    32-35, 146,
makrofág    9-20, 320-324,
makrozómia    95-98,
malabsorpcia    56-61,
malignita    31, 56-61, 155-158, 176-179, 189, 320-324, 325-329, 330-335, 358-362, 363-366, 367-371, 375-381,
malnutrícia    137-142, 287-293,
maloklúzia    222-225,
marker biochemický    70-74,
– nádorový    320-324,
– zápalový    75-78,
masa renálna    287-293,
mastektómia    330-335,
mastocyt    9-20,
matrix extracelulárny    62-65,
medicína fetálna    43-45,
– na webe    36, 103, 180, 298, 341, 382,
– športová    316-319,
meduloblasdtóm    320-324,
meibocyt    349-352,
melanocyt    9-20, 32-35,
melanóm malígny    56-61,
meningoencefalokéla    95-98,
meniskus    316-319,
menopauza    8-13, 56-61,
menštruácia    56-61, 66-69, 87-90, 363-366,
metabolizmus kostí    8-13,
metaloproteináza    62-65, 294-297,
metastáza    176-179, 330-335,
mezenchým    320-324,
MIF, faktor migračno-inhibičný    62-65,
migréna    358-362, 363-366,
mikroalbuminúria    287-293,
mikroangiopatia trombotícká    294-297,
mikrospóra    27-31,
miniatlas medicíny    37-38, 99-100, 143-144, 299-300, 339-340, 383-384,
Ministerstvo vnútra    265-266,
mlieko materské    8-13, 9-20, 358-362,
mok mozgomiechový    79-86,
molekula adhezívna    320-324,
moluscum contagiosum    9-20,
monocyt    75-78, 320-324,
monozómia    79-86,
morbus ? choroba    316-319,
mortalita    112-117, 133-136, 187-189, 231-232, 287-293, 336-338,
mravenčenie    87-90,
mukoitín    32-35,
mutácia    375-381, 382,
myeloperoxidáza    336-338,
myofibroblast    320-324,
myokarditída    52-55, 336-338,
myóm    79-86,
myopatia primárna    137-142,

N

nadhmotnosť    65
nádor mozgu    325-329,
– prsníka    8-13, 31,
NADPH-diaforáza    349-352,
nadváha    225, 260, 287-293, 358-362,
NAFLD, choroba pečene nealkoholová tuková     126
nanomedicína, nanoterapia    325-329,
NASH, steatohepatitída nealkoholová    126
nefrektómia    204-208,
nefritída lupusová    190-196,
nefrogeriatria    287-293,
nefropatia diabetická    190-196,
nechutenstvo    363-366,
nekróza hlavy kosti stehnovej    339-340,
– chrupky alárnej    248-251,
– kosti    214-221,
neschopnosť pracovná    274-279, 280-286,
nespavosť         87-90,
neuropatia diabetická    299-300, 353-357,
– periférna    143-144,
neuropeptid    9-20, 349-352,
neurostimulácia transkutánna elektrická, TENS    137-142,
neurotransmiter    363-366,
neutrofil, neutrofília    75-78,
NGF, faktor rastový nervový    9-20,
NO, oxid dusíka    70-74, 349-352,
noha diabetická    299-300,
– slonia    299-300,
nos sedlový    336-338,
NOS, syntáza oxidu dusíka    349-352,
novorodenec    31, 70-74, 79-86, 95-98, 155-158, 181, 363-366,

O

obezita    56-61, 65, 79-86, 95-98, 133-136, 167-171, 225, 260, 287-293, 320-324, 358-362, 367-371,
oblička umelá    180
obrna mozgová    70-74,
obstipácia    363-366,
obštrukcia biliárna    383-384,
– traktu uropoetického    287-293,
očkovanie    37-38, 159-161, 162-166, 172-175,
odber orgánu    187-189,
odpoveď systémová zápalová, SIRS    137-142,
okno implantačné    62-65,
oligúria    70-74,
opistotonus    37-38,
opuch ? edém    70-74,
opuch pľúc    52-55,
organizácia Svetová zdravotnícka, SZO    62-65, 162-166,
ortopéd čeľustný    222-225,
osteoblast, osteklast       56-61,
osteochondrosis dissecans    316-319,
osteoporóza    56-61, 137-142, 167-171, 287-293, 316-319,
ototoxicita    155-158,
otrava    52-55, 363-366,
– hubami    52-55,
– parakvátom    52-55,
– pesticídmi    52-55,
oxalóza    190-196,
oxid dusíka, NO    70-74, 349-352,

P

pacient intrauterinný    43-45,
– kriticky chorý    137-142,
pád    31, 287-293,
pandémia     167-171,
parakvát    52-55,
parapsoriáza    32-35,
parathormón    8-13, 167-171,
parazitóza    176-179,
parestézia    353-357,
paréza, plégia    353-357,
parodontitída    47-51,
patella baja, alta    316-319,
PCR, reakcia polymerátová reťazová    91-94, 99-100, 162-166,
pedes plani    316-319,
pelveoperitonitída    75-78,
peptid podobný kalcitonínovému génu, CGRP    349-352,
– vazoaktívny intestinálny, VIP    9-20, 349-352,
perforácia septa nosového    248-251,
pericyt    320-324,
perichondritída    248-251,
perikarditída    336-338,
periodontitis    287-293,
peritonitída    75-78,
pes excavatus    316-319,
pesticídum    52-55,
PIGF, placentový rastový faktor    70-74,
pírsing    248-251,
pištoľ bioptická    204-208,
pityriasis rosea, versicolor    27-31,
placenta    62-65, 70-74,
plastickosť fenotypová    320-324,
plazmaferéza    204-208, 294-297,
plazmín    294-297,
pleuritída    363-366,
pleurodézia    176-179,
plod    31, 43-45, 95-98,
pľuzgierik    9-20, 27-31,
plynatosť    363-366,
PMNL, leukocyt polynukleárny    9-20,
pneumónia    176-179, 233-237, 363-366,
pneumotorax spontánny    176-179,
podocyt    145-146,
poistenie dôchodkové    267-273,
– nemocenské    280-286,
– sociálne    257-260,
– úrazové    274-279,
poloha Fowlerova. semiFowlerova    137-142,
polyangiitída    336-338,
polyarteriitis nodosa    143-144,
polyhydramnión    95-98,
polychondritída    336-338,
polymyozitída    143-144,
polyneuropatia    145-146,
polyp endometriový    66-69,
polytrauma    112-117,
pomoc zdravotná rýchla, RZP    233-237,
popálenie, popálenina    137-142, 307-310, 311-315,
porfýria    143-144, 363-366,
porucha funkčná gastrointestinálna    363-366,
– kognitívna    137-142, 287-293,
– spánku    87-90,
– zvierača Oddiho    363-366,
postihnutie zdravotné    252-256,
postmenopauza    8-13, 56-61, 66-69,
potenciál evokovaný    155-158,
potrat    79-86,
pôrod    75-78, 95-98, 248-251,
– predčasný    70-74,
práceneschopnosť    280-286,
právo fetálne    43-45,
preeklampsia    70-74,
priehradka nosová    248-251,
príhoda mozgová    56-61, 70-74, 209-213,
probiotikum, prokinetikum    363-366,
profesiografia    274-279,
progesterón    56-61, 62-65, 87-90,
program dialyzačný    197-203,
– inovačný FDA    180
program perinatologický národý    46
prokalcitonín    75-78,
proktalgia    363-366,
prolaktín    87-90,
proopiomelanokortín    9-20,
prostredie vonkajšie, životné    172-175, 358-362,
proteáza    9-20,
proteín 13 placentový    70-74,
– C-reaktívny, CRP    75-78, 336-338,
proteináza 3    336-338,
proteinúria    70-74, 95-98, 190-196, 204-208, 287-293, 294-297, 336-338, 341
protilátka ANCA    336-338,
– IgE    9-20,
– monoklonová    190-196, 336-338,
– proti glomerulovej bazálnej membráne    190-196,
pruritus, prurigo    9-20, 143-144,
pseudoaneuryzma    204-208,
psoriáza    9-20, 32-35, 146, 339-340,
psychosyndróm poúrazový    274-279,
psychoterapia    112-117,
puerperium    75-78,
pumpa protónová     56-61, 264, 363-366,
purpura Henochova-Schönleinova    190-196,
– trombotická trombocytopenická    190-196, 294-297,
pyodermia    336-338,
pyróza    363-366,

R

rádioterapia    330-335,
rachitída    167-171,
rakovina ? karcinóm    56-61,
rázštep jazyka     248-251,
– nervovej trubice    79-86,
reakcia  FISH, fluorescencia hybridná in situ    91-94,
–  imunitná, typ I-IV    9-20,
–  polymerázová reťazová, PCR    91-94, 99-100, 162-166
receptívnosť endometriová    62-65,
receptor    325-329,
– dopamínový    87-90,
– estrogénový    62-65,
– hormónový, cytokínový    9-20,
reflex gastrokolický    363-366,
regurgitácia trikuspidálna    79-86,
rehabilitácia liečebná    111, 118-121, 127-132, 133-136, 137-142, 233-237, 238-241,
rejekcia štepu    190-196, 197-203, 204-208, 307-310,
relaxácia svalová    127-132, 137-142,
renta úrazová    274-279,
repozícia kosti otvorená    214-221,
reprodukcia asistovaná    43-45,
retardácia mentálna    70-74, 358-362,
– rastová    70-74,
retinopatia predčasných    70-74,
retroflexia uteri    79-86,
rez cisársky    75-78, 95-98,
rezistencia inzulínová    8-13, 133-136,
režim liečebný    280-286,
rinorea    336-338,
risus sardonicus    37-38,
RNA, kyselina ribonukleová     70-74,
rodina    231-232,
Róm    358-362,
rovnica Crockroftova-Gaultova    287-293,
roztoč    9-20,
RZP, pomoc zdravotná rýchla    233-237,

S

salmonelóza    172-175, 358-362,
salpingitída    101-102,
SALT, systém kože imunitný     9-20,
samovražda    242-247,
sarkoidóza    176-179, 336-338,
sarkóm endometria    62-65, 66-69,
sarkopénia    287-293,
saturácia kyslíková    137-142,
sclerosis multiplex    9-20,
sediment močový    336-338,
sedimentácia erytrocytov, FW    75-78,
selektín    320-324,
selén    146
selfmonitoring    133-136,
senior    231-232, 233-237, 238-241, 287-293,
senzitívnosť inzulínová    8-13,
sepsa    294-297,
sérotonín    363-366,
sestra    122-126,
sfingolipid, sfingozín, sfingomyelín    9-20,
schistocyt    294-297,
schizofrénia    31, 65, 242-247,
schopnosť pracovná    274-279, 280-286,
síra    32-35,
SIRS, syndróm systémovej zápalovej odpovede    137-142,
sklerodermia    363-366,
skóre APACHE    137-142,
– kómy glasgowské    137-142,
skríning prenatálny    79-86, 91-94, 95-98,
skúška ? test    159-161,
SLE, lupus erythematosus systemicus    190-196,
služba sociálna    233-237,
smrť    70-74, 287-293,
sodík    146, 287-293, 287-293,
SP, substancia P    9-20,
spastickosť    137-142,
spazmus svalový    37-38,
Spišák Branislav, doc., MUDr., CSc.    181
spongióza    9-20,
spôsobilosť zdravotná    265-266, 274-279, 280-286,
staroba    31, 56-61, 167-171, 231-232, 287-293,
starostlivosť intenzívna    112-117, 122-126,
– zdravotná    231-232, 233-237, 242-247, 267-273,
stav kritický    137-142,
– zdravotný nepriaznivý    267-273,
steatohepatitída nealkoholová, NASH    126
stenóza biliárna    383-384,
– subglotická    336-338,
sterilita    43-45,
stomatológia    222-225,
stratégia antistigmatizačná    242-247,
stravovanie    358-362,
stres, stresor    9-20, 122-126, 231-232, 316-319,
– oxidačný    70-74,
stridor    336-338,
stróma    320-324,
substancia P, SP    9-20, 349-352,
suchosť kože, pier, slizníc    9-20,
suicídium    242-247,
surveillance    367-371,
svrbenie    9-20,
syndróm akútnej respiračnej tiesne, ARDS    137-142,
– bolestivý brušný     363-366,
–  – komplexkný regionálny    353-357,
–  Downov    79-86,
–  Edwardsov    79-86,
–  fetálny    70-74,
– geriatrický    287-293,
–  HELLP    70-74,
–  hemolyticko-uremický    190-196,
–  hyperviskózny    363-366,
–  imunodeficiencie získanej, AIDS    162-166,
–  levatora ani     363-366,
–  Lyellov     311-315,
–  malabsorpčný    167-171,
–  materský    70-74,
–  metabolický     151-154,
–  nepokojných nôh     87-90,
–  neurovaskulárny    353-357,
–  Patauov    79-86,
–  plika    316-319,
–  postcholecystektomický    363-366,
–  postprandiálnej bolesti    363-366,
–  ruminačný dospelých, detí    363-366,
–  sicca    143-144,
–  Stevensov-Johnsonov    311-315,
–  Sudeckov    316-319,
–  systémovej zápalovej odpovede, SIRS    137-142,
–  Turnerov    79-86,
–  Upshawov-Schulmanov    294-297,
–  útlakový    197-203,
–  vracania cyklického    363-366,
–  vyhorenia    122-126, 261-264,
synovia, synovitída    137-142, 172-175, 316-319,
syntáza oxidu dusíka, NOS    349-352,
systém antigénov leukocytových, HLA    172-175, 187-189,
–  imunity    3, 9-20, 32-35, 159-161, 162-166, 172-175, 187-189, 287-293, 320-324,
–  kardiovaskulárny    133-136,
–  kostnosvalový    167-171,
–  kože imunitný , SALT    9-20,
–  nervosvalový    31, 127-132,
–  pohybov    127-132,
–  sympatikový, parasympatikový    127-132, 349-352,
SZO, organizácia Svetová zdravotnícka    62-65, 162-166,

Š

šestonedelie    75-78,
šport    316-319,
štep    190-196, 197-203, 204-208, 209-213,
štúdium medicíny    347-348,
– postgraduálne, pregraduálne    347-348,
štýl životný    56-61, 87-90, 112-117, 133-136, 231-232, 280-286, 287-293, 358-362,

T

TAG, triacylglycerol    8-13, 37-38, 137-142, 176-179, 294-297,
tachypnoe    176-179,
tehotenstvo, ťarchavosť ? gravidita    43-45,
tekutina amniová    95-98,
– synoviová    32-35, 137-142, 172-175, 316-319,
teleangiektázia    70-74,
teleso cudzie    176-179,
teliesko Odlandovo    9-20,
TENS, neurostimulácia transkutánna elektrická    137-142,
teplo    9-20, 21-26, 27-31, 32-35, 127-132,
terapia ? liečba    56-61,
teratóm    95-98,
termografia    127-132,
test Coombsov    294-297,
–  double, triple    79-86,
–  ELISA    162-166,
–  epikutánny    4-7, 9-20, 21-26,
–  chloridový potný    336-338,
–  IGRA    159-161,
–  imunofluorescenčný    162-166,
–  imunochromatografický rýchly    162-166,
–  svalový    137-142,
–  terapeutický    363-366,
–  tuberkulínový    159-161,
–  UP&GO    118-121,
–  western blot    162-166,
testosterón    287-293,
tetanus    37-38,
tetovanie    21-26,
TGF-?, faktor rastový transformujúci-?    70-74, 320-324,
tibia vara    316-319,
tinea cutis, faciei, capitis, inguinalis    27-31,
tlak krvný    341
– pulzový    287-293, 341,
TNF-?, faktor nekrotizujúci tumory-?    9-20, 32-35, 62-65, 159-161, 167-171, 172-175, 336-338,
tomografia počítačová, CT    176-179, 197-203, 214-221, 299-300, 336-338, 353-357, 375-381, 383-384,
torakoskopia    176-179,
toxín tetanický    37-38,
tračník dráždivý    363-366,
trakt gastrointestinálny    363-366,
transfúzia    204-208,
translokácia chromozómová    91-94,
translucencia nuchálna    79-86,
transplantácia obličky    180, 187-189, 190-196, 197-203, 209-213,
– pečene    103, 367-371,
transportér    325-329,
tras, tremor    353-357,
trauma    112-117, 137-142, 222-225, 233-237, 274-279, 311-315, 363-366,
tréning autogénny    137-142,
triacylglycerol, TAG    8-13,
trichophytia    27-31,
trizmus    37-38,
trizómia    79-86, 99-100,
trofoblast    62-65, 70-74,
trombín    294-297,
trombocytopénia    70-74, 294-297,
tromboembólia    56-61, 75-78,
trombóza    336-338,
tŕpnutie    87-90,
tuberkulóza, tuberkulín    159-161, 162-166, 231-232, 336-338,
tuhosť artériová    341
tuk, tkanivo tukové    56-61, 95-98, 133-136,
tumor ? nádor    325-329,
tumor strómový gastrointestinálny    375-381,
tyreoiditída    143-144, 363-366,
tyroxín    87-90,
tyrozínkináza    70-74,

U

účinok lieku nežiaduci    9-20, 155-158, 176-179, 204-208, 287-293, 325-329, 367-371,
uhol Gissanov, Böhlerov, Preissov    214-221,
ucho karfiolové    248-251,
úmrtnosť    112-117, 133-136, 187-189, 231-232, 287-293, 336-338,
úmrtnosť materská    75-78,
únava    336-338,
univerzita medicínska Slovenská    347-348,
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, UDZS     307-310,
úraz    112-117, 137-142, 222-225, 233-237, 274-279, 311-315, 363-366,
– pracovný    274-279,
urea    87-90,
uropatia obštrukčná    287-293,
urticaria    9-20, 21-26, 27-31, 143-144,
USG, vyšetrenie ultrazvukové    43-45, 62-65, 66-69, 79-86, 95-98, 101-102, 181, 316-319, 363-366, 375-381, 383-384,
uterostómia    187-189,
UV žiarenie    9-20,
uveitída    336-338,
úzkosť    122-126, 137-142,
uzlina sentinelová    330-335,

V

vakcinácia    172-175,
– BCG    159-161, 162-166,
vanolinoid    9-20,
vápnik    8-13,
vaskulitída kožná    145-146,
– nekrotizujúca    336-338,
vegetarián    151-154,
VEGF, faktor rastový vaskulárny endotelový    70-74,
ventilácia pľúc umelá    112-117, 137-142, 137-142,
VIP, peptid vazoaktívny intestinálny    349-352,
vírus hepatitídy C, HCV    43-45, 143-144,
– ľudskej imunodeficiencie, HIV    43-45, 162-166, 167-171, 273, 294-297, 307-310, 325-329,
vitamín B12    87-90, 151-154,
– D    3, 8-13, 31, 146, 151-154, 167-171, 287-293,
vitiligo    143-144, 146,
vláknina    151-154,
VLDL cholesterol    8-13,
vlna pulzová    287-293,
voda plodová    91-94, 95-98,
– termálna    32-35,
vracanie    363-366,
vred predkolenia    311-315,
výchova telesná liečebná    137-142,
výskum klinický    36
vyšetrenie endoskopické    363-366,
–  gastrofibroskopické    375-381,
–  histopatologické    66-69,
–  kolonoskopické    375-381,
–  rádiologické    47-51,
–  ultrazvukové, USG    43-45, 62-65, 66-69, 79-86, 95-98, 101-102, 181, 316-319, 363-366, 375-381, 383-384,
vývoj postnatálny    349-352,
výživa    358-362,

X

xenotransplantácia    311-315,

Z

zabezpečenie nemocenské, dôchodkové    265-266, 267-273,
– sociálne    252-256, 257-260, 265-266,
– zdravotné    265-266,
záhrada rastlín liečivých    385
zápal    9-20, 21-26, 27-31, 70-74, 75-78, 172-175, 287-293, 311-315,
zápcha    363-366,
zariadenie služby sociálnej    233-237, 238-241,
záťaž psychická    122-126,
zbor záchranný    265-266,
Zdravie 21. storočia    46
zhryz skrížený    222-225,
zinok    62-65,
zlomenina    8-13, 31, 112-117, 167-171, 214-221, 248-251, 287-293,
zlyhanie multiorgánové    137-142,
– obličiek    70-74, 180, 190-196, 209-213, 341,
– obličiek akútne    70-74,
– respiračné    137-142, 176-179,
– srdca    31, 287-293,
zmes kovoobrábacia    4-7,
zub    47-51, 222-225, 248-251,
zvyklosť stravovacia    358-362,

Ž

železo    9-20, 87-90, 151-154,
žiarenie UV    9-20, 27-31,
žihľavka    9-20, 21-26,
životospráva    231-232, 280-286,
žľaza Meibomova    349-352,
– mliečna    8-13,
– prištítna    8-13,
– štítna    143-144, 287-293,

ISSN 0457-4214

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri

Inzercia