Lekársky obzor 10/2012

Lekársky obzor 10/2012.


Plná verzia časopisu

Editorial
Dana FARKAŠOVÁ: 10. výročie vzniku Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave/Ten years of Slovak Medical University         347

Pôvodné práce/Original article

Adriana BOLEKOVÁ, Tatiana ŠPAKOVSKÁ, Darina KLUCHOVÁ: Postnatálny vývoj Meibomových žliaz z pohľadu nitrergickej inervácie/Postnatal development of nitrergic innervation of Meibomian glands         349
Adriana KOLLEROVÁ, Tibor ŠAGÁT, Rudolf RIEDEL: Komplexný regionálny bolestivý syndróm u detí/Complex regional pain syndrome in children         353
Emília HIJOVÁ, Andrea MADARASOVÁ-GECKOVÁ, Ingrid BABINSKÁ, HepaMeta tím: Stravovacie zvyklosti a výživa Rómov/Eating habits and nutrition of the Roma         358

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri