Lekársky obzor 9/2012

Lekársky obzor 9/2012

Plná verzia časopisu

Pôvodné práce/Original article

Miroslav ORSÁG, Ján KOLLER: Kožné  alotransplantáty a ich využitie/Skin allografts and their usage         307
Miroslav ORSÁG, Ján KOLLER: Kožné xenotransplantáty a možnosti ich využitia/Skin xenografts and the possibilities of their use         311
Jozef VOJTAŠŠÁK, jun., Jozef VOJTAŠŠÁK, sen.: Stresová subklinická synovitída u rekreačných športovcov stredného veku/Stress subclinical synovitis in middle age non-competitive athlete         316

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri