Lekársky obzor 7-8/2012

Časopis Lekársky obzor 7-8/2012 je venovaný lekárskej posudkovej činnosti a geriatrii


Plná verzia časopisu

Lekársky obzor 7-8/2012 od vydavateľstva HerbaEditorial

Ladislav Hegyi: Sociálne aspekty chronických chorôb v geriatrii/Social aspects of chronic diseases in geriatrics         231

Pôvodné práce/Original article

Daniela PALÚCHOVÁ: Zdravotná starostlivosť o seniorov v zariadeniach sociálnych služieb/Health care for the elderly in social care services         233
Daniela PALÚCHOVÁ: Ľudské zdroje v ošetrovateľskej a rehabilitačnej starostlivosti o seniorov v zariadeniach sociálnych služieb/Human resources in the nursing and rehabilitation care for the elderly in social care services         238
Andrea ČERŇANOVÁ, Miroslav SABO: Názory študentov zo zdravotníckych vysokých škôl na predsudky voči duševne chorým/Students‘ views of medical universities on prejudice against the mentally ill         242
Andrea JOVANKOVIČOVÁ, Janka JAKUBÍKOVÁ: Riziká pírsingov v orálnej a tvárovej oblasti/Piercing risks in oral and facial region         248

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri