Pôvodné práce/Original article

Marica KRAJČOVIČOVÁ-KUDLÁČKOVÁ, Martina VALACHOVIČOVÁ, Zora KRIVOŠÍKOVÁ,  Pavel BLAŽÍČEK,
Viera SPUSTOVÁ, Csilla Mišľanová: Health risks of dominant plant food consumption/Zdravotné riziká dominantnej konzumácie rastlinnej potravy (in English)          151
Gabriela PAVLOVČINOVÁ, Janka JAKUBÍKOVÁ, Tomáš TRNOVEC, Soňa WIMMEROVÁ, Dana PETRŽALKOVÁ: Otoakustické emisie u detí liečených cisplatinou/Otoacoustic emissions in children treated with cisplatin         155

Prehľady/Overviews

Zuzana KLIMENTOVÁ, Ivan SOLOVIČ: Latentná tuberkulózna infekcia/Latent tuberculosis infection         159
Alžbeta KOLENOVÁ, Katarína HOLEČKOVÁ, Katarína POLÁKOVÁ: HIV u detí – diagnostika, základy liečby, možnosti prevencie a využitie pre prax/HIV infection in children – diagnosis, treatment, prevention and the use in the general practice         162
Miroslav ŠAŠINKA, Katarína FURKOVÁ: Vitamín D pri infekcii HIV/Vitamin D in HIV infection         167

Kazuistika/Case report

Pavol Mrážik, Veronika Vargová: Výrazná zmena klinického obrazu juvenilnej idiopatickej artritídy po infekcii salmonelou/A distinct change in the clinical picture of juvenile idiopathic arthritis after Salmonella infection         172
Anna FEKETEOVÁ: Spontánny pneumotorax u detí/Spontaneous pneumothorax in children         176


Loading...

ISSN 0457-4214

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri