Lekársky obzor 5/2012

Časopis Lekársky obzor 5/2012


Plná verzia časopisu

Pôvodné práce/Original article

Marica KRAJČOVIČOVÁ-KUDLÁČKOVÁ, Martina VALACHOVIČOVÁ, Zora KRIVOŠÍKOVÁ,  Pavel BLAŽÍČEK,
Viera SPUSTOVÁ, Csilla Mišľanová: Health risks of dominant plant food consumption/Zdravotné riziká dominantnej konzumácie rastlinnej potravy (in English)          151
Gabriela PAVLOVČINOVÁ, Janka JAKUBÍKOVÁ, Tomáš TRNOVEC, Soňa WIMMEROVÁ, Dana PETRŽALKOVÁ: Otoakustické emisie u detí liečených cisplatinou/Otoacoustic emissions in children treated with cisplatin         155

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri