Lekársky obzor 4/2012

Časopis Lekársky obzor 4/2012.

Číslo 4 je venované fyziatrii, balneológii a liečebnej rehabilitácii


Plná verzia časopisu

Editorial

Juraj ČELKO: Pacient verzus klient v liečebnej rehabilitácii/Patient contra client in medical rehabilitation          111

Pôvodné práce/Original article

Katarína GALKOVÁ, Peter ORBÁN: Vplyv fyzioterapie a psychoterapie na dlhodobý výsledok liečby pacientov s polytraumou/Physiotherapy and psychotherapy influence  on long-term treatment result in patients with polytrauma          112
Svätoslav  ORAVEC, Miloš MATEJ, Anton GÚTH, Thomas KUNZE: Použitie up&go testu a staffelsteinského skóre v hodnotení pooperačnej rehabilitácie po implantácii totálnej kolennej endoprotézy/Up&go test and Staffelstein-score in evaluation of the postoperative rehabilitation after total knee prosthesis implantation         118
Roman BEDNÁR, Gabriela MAJERÍKOVÁ: Psychická záťaž sestry ako rizikový faktor bolesti chrbta/Psychological strain in nurses as a risk factor of back pain         122
GABRHEL Jozef, ČELKO Juraj, TAUCHMANNOVÁ Helena: Termografické vyhodnotenie efektu cvičenia na musculi erectores trunci/Thermographic evaluation of exercise effects on spine extensors          127

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri