Lekársky obzor 2-3/2012

Časopis Lekársky obzor 2-3/2012.

Číslo je venované gynekológii


Plná verzia časopisu

Editorial

Igor Rusnák: Problémy fetálnej medicíny/Fetal medicine problems         43
Igor Rusnák: Národný perinatologický program/National perinatologic program          46

Pôvodné práce/Original article

Ján KOVÁČ: Rádiologické hodnotenie 50 endodonticky liečených devitálnych zubov po 5-ročnom časovom období/Radiological assessment of 50 endodontically treated devitalized teeth after 5-year time period         47
František  JAROŠ: Dlhodobo (od r. 1952) sledovanie incidencie otráv na Považí so zameraním na príčiny, druh jedu a prognózu/Long-term observation of 1952 poison - intoxication incidence occurred at Považie oriented
on causes, type and prognosis of intoxication         52

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri