Editorial

Tibor DANILLA: Koža - zrkadlo organizmu/Skin - mirror of the organism         3

Pôvodné práce/Original article

Slavomír URBANČEK, Želmíra FETISOVOVÁ, Gabriela KLIMENTOVÁ, Róbert VILČEK: Profesionálne dermatózy z kovoobrábacích zmesí v regióne stredného Slovenska v období rokov 2000 - 2008/Occupational dermatoses from metalworking fluids in the region of middle Slovakia in 2000-2008         4
Kristína KLENOVICSOVÁ, Katarína ŠEBEKOVÁ: Inzulínová senzitívnosť, lipidový profil a ukazovatele kostného metabolizmu u dojčiacich a nedojčiacich matiek/Insulin sensitivity, lipid profile and bone turnover markers in breast-feeding and breast-no feeding mothers          8

 

Prehľady/Overviews

Tibor DANILLA: Atopická dermatitída - zložitá mozaika porúch celého  organizmu/Atopic dermatitis - complicated mosaic of the whole body disorders         14
Dušan BUCHVALD: Kontaktný  ekzém - epidemiológia, diagnostika a liečba/Allergic contact dermatitis-epidemiology, diagnosis and therapy          21
Tibor DANILLA: Hubové choroby kože - diagnostický a liečebný problém u detí/Dermatophytoses - diagnostic and therapeutic problem in children         27
Ján LIDAJ, Alena MASAROVIČOVÁ: Balneoterapia v dermatológii/Balneotherapy in dermatology         32

Miniatlas medicíny/Miniatlas of medicine

Andrea KALAVSKÁ: Klinické prejavy tetanu/Clinical presentation of tetanus         37


Loading...

ISSN 0457-4214

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri