Lekársky obzor 1/2012

Lekársky obzor 1/2012

Plná verzia časopisu

Editorial

Tibor DANILLA: Koža - zrkadlo organizmu/Skin - mirror of the organism         3

Pôvodné práce/Original article

Slavomír URBANČEK, Želmíra FETISOVOVÁ, Gabriela KLIMENTOVÁ, Róbert VILČEK: Profesionálne dermatózy z kovoobrábacích zmesí v regióne stredného Slovenska v období rokov 2000 - 2008/Occupational dermatoses from metalworking fluids in the region of middle Slovakia in 2000-2008         4
Kristína KLENOVICSOVÁ, Katarína ŠEBEKOVÁ: Inzulínová senzitívnosť, lipidový profil a ukazovatele kostného metabolizmu u dojčiacich a nedojčiacich matiek/Insulin sensitivity, lipid profile and bone turnover markers in breast-feeding and breast-no feeding mothers          8

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri