Lekársky obzor 12/2011

Lekársky obzor 12/2011

Pôvodná práca/Original article

Hana STŘÍTECKÁ, Pavol HLÚBIK: Evaluation of the effectiveness of weight reduction program using the classical anthropometry tools and bio impedance analysis/Hodnocení účinnosti redukčních programů za využití klasických antropometrických parametrů a bioimpedanční analýzy (in English)         495
Radka KOZÁKOVÁ, Darja JAROŠOVÁ: Srovnání tří hodnotících nástrojů výživy u seniorů v dlouhodobé institucionální péči/ Comparison of three validated nutritional screening tools in long-term institutional care         500
Anna FIALOVÁ, Margaréta  ŠULCOVÁ: Hluková záťaž a jej špecifické účinky na zdravie pracovníkov vybraných profesií v stavebníctve/Noise exposure and its specific effects on health of workers in selected construction professions         504

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri