Lekársky obzor 10/2011

Lekársky obzor 10/2011

Pôvodná práca/Original article

Petronela BUŠÍKOVÁ–MALENOVSKÁ, Dušan DANIŠ, Zoltán SZÉP, Martin KOPÁNI, Ján PORUBSKÝ, Pavlína GALFIOVÁ, Štefan POLÁK, Jarmila GALÁTOVÁ: Morphological identification of s-100 protein in the intestinal wall in inflammatory bowel diseases/Morfologická identifikácia S-100 proteínu v črevnej stene pri zápalových chorobách čreva (in English)         403
Andrea JOVANKOVIČOVÁ, Janka JAKUBÍKOVÁ, Miroslav ONDRISKA, Dušan HAVIAR: Ultrasonografia ako alternatívna vyšetrovacia metóda porúch funkcie hrtana u detí/Laryngeal ultrasound: An alternative examination of laryngeal dysfunction in children          407
Ľubica VÁLEKOVÁ, Jana FEDOROVÁ, Juraj CHUDEJ, Jana BOŽÍKOVÁ, Lukáš PLANK, Peter SZÉPE, Tomáš BALHÁREK, Juraj SOKOL, Peter KUBISZ: Imunofenotypové vyšetrenie žalúdočnej sliznice prietokovým cytometrom pri podozrení na lymfóm MALT v gastrointestinálnom trakte/Flow cytometry examinations of gastric mucous membrane in suspicious gastric MALT lymphoma         412

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri