Lekársky obzor 9/2011

Lekársky obzor 9/2011

Editorial
Marián BÁTOVSKÝ: Dvadsať  rokov  Gastroenterologickej  kliniky  Slovenskej  zdravotníckej  univerzity  a   Univerzitnej  nemocnice  Bratislava/Twenty years of Gastroenterological Dept. of Slovak Medical University and University hospital Bratislava         359

Pôvodné práce/Original article
Juraj LYSY, Martina SEKELSKA, Jana KOSTOLANSKA, Andrej THURZO, Blanka SUCHANCOVA, Zuzana LYSA:  Prevalence of midline diastema in Slovak population/Prevalencia strednej diastémy v slovenskej populácii
(in English)         361

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri