Editorial

Adriena SAKALOVÁ, Mikuláš HRUBIŠKO, Viera FÁBRYOVÁ: Aktuálne problémy klinickej hematológie/
Actual problems of clinical hematology         107

Pôvodné práce/Original article

Viera FÁBRYOVÁ, Pavol BABUŠÍK, Zuzana STRIEŽENCOVÁ-LALUHOVÁ, Monika DRAKULOVÁ, Emília FLOCHOVÁ, Martina OSLANCOVÁ, Martina MACICHOVÁ, Adriena SAKALOVÁ: Betatalasémie na Slovensku. Epidemiologická štúdia/Betathalassemia in the Slovakia. Epidemiological study         108
Rado NOSÁĽ, Katarína DRÁBIKOVÁ, Viera JANČINOVÁ, Tatiana MAČIČKOVÁ, Jana PEČIVOVÁ, Tomáš PEREČKO: Príspevok k farmakologickému ovplyvneniu oxidačného vzplanutia neutrofilov/On the pharmacology of the neutrophils oxidative burst         114
Ivana PLAMEŇOVÁ, Miloš JESEŇÁK, Juraj CHUDEJ, Lenka BARTOŠOVÁ, Peter KUBISZ: Klinické prejavy vrodenej rezistencie na aktivovaný proteín C/Clinical manifestations of inherited activated protein C resistance         120

 

Prehľady/Overviews

Adriena SAKALOVÁ: Patofyziológia a liečba nádorovej kostnej choroby/Pathophysiology and therapy of cancer bone disease         126
Anna REMKOVÁ, Alexandra JANUŠICOVÁ, Zdenka ŠUJANOVÁ, Ľubica MRUŠKOVIČOVÁ, Zuzana JANÍČKOVÁ,
Milan REMKO: Máme monitorovať protidoštičkovú liečbu?/Do we have to monitor the antiplatelet therapy?         131
Monika GREŠÍKOVÁ: Aký je medicínsky racionálny postup v odhaľovaní trombofílie u detí?/What is a medical rational process in detecting of thrombophilia in children?         136
Matúš PAULINY, Eva CHRISTOVÁ: Anémia a podanie krvi u kriticky chorých pacientov/Anemia and blood transfusion in critically ill patient         142

Miniatlas medicíny/Miniatlas of medicine

Viera Fábryová: Anémie/Anemias         147

Medicína na webe

Medicínska aktualita

Osobnosti/Personalities


 

Celý časopis Lekársky obzor 3/2011 na prečítanie

Loading...

 


ISSN 0457-4214

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri