Pôvodné práce/Original article

Igor RIEČANSKÝ, Anna VACHULOVÁ, Viera KOSMÁLOVÁ, Ján LIETAVA: Impakt počítačom asistovanej liečby perindoprilom na absolútne riziko kardiovaskulárnych príhod podľa SCORE u pacientov s artériovou hypertenziou/Impact of comparison of computer guided therapy with perindopril on absolute risk (SCORE) in arterial hypertension patient         63

Mário LEŽOVIČ: Kvalita života dialyzovaných pacientov/Life quality in dialyzed patients         70

 

Prehľady/Overviews

Jana BLAHOVÁ, Marta Babálová, Kvetoslava Králiková, Vladimír Krčméry, Radko Menkyna, Ivan ROVNÝ: Nové typy prenosnej rezistencie na antibiotiká/New types of transferable antibiotic resistance         76
Jana ŠTEFANIČKOVÁ: Nové poznatky o etiopatogenéze diabetického edému makuly/New knowledge in the pathogenesis of diabetic macular edema         80
Jana ŠTEFANIČKOVÁ, Peter STRMEŇ: Inhibítory cievneho endotelového rastového faktora v liečbe diabetického edému makuly/Vascular endothelial growth factors inhibitors in the treatment of diabetic macular edema         84
Miroslav ŠAŠINKA, Katarína FURKOVÁ: Postihnutie gastrointestinálneho traktu pri chronickej obličkovej chorobe/Gastrointestinal disorders in chronic kidney diseases         89

Miniatlas medicíny/Miniatlas of medicine

Mária HAMILTON, Andrea FARKAŠOVÁ, Pavol GOMOLČÁK, Ivana BARTOŠÍKOVÁ, Oľga NYITRAYOVÁ, Víťazoslav BELAN: Biopsia natívnej obličky pod ultrazvukovou kontrolou/Ultrasound guided biopsy of the native kidney         97

Medicína na webe

Medicínska aktualita

Osobnosti/Personalities


Celý časopis Lekársky obzor 2/2011 na prečítanie

 

Loading...


ISSN 0457-4214

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri