LO 1 - do 28.2 - 1ab, 2b, 3a, 4b, 5b, 6d, 7cd, 8a, 9b, 10a, 11d, 12d, 13c, 14b, 15a, 16ad, 17bd, 18b, 19b, 20a


LO 2 - do 15.4. -  1b, 2d, 3c, 4a, 5d, 6b, 7c, 8a, 9a, 10b,11a, 12d, 13c, 14d, 15a, 16c, 17d, 18b, 19d, 20a


LO 3 - do 30.4. -  1c, 2c, 3d, 4c, 5d, 6b, 7c, 8d, 9d, 10c, 11b, 12b, 13c, 14d, 15a, 16b, 17c, 18a, 19d, 20a


LO 4 - do 30.5. - 1c, 2b, 3a, 4a, 5b, 6c, 7a, 8b, 9c, 10c, 11c, 12c,  13d, 14b, 15a, 16c, 17c, 18c, 19a, 20a


LO 5 - do 30.6. -    1d, 2b, 3d, 4d, 5c, 6b, 7a, 8a, 9d, 10d, 11c, 12c,    13b, 14d, 15c, 16a, 17d, 18b, 19b, 20c


LO 6 - do 30.7.  - 1d, 2d, 3b, 4a, 5b, 6d, 7a, 8c, 9b, 10c, 11d, 12d, 13a, 14b, 15b, 16a, 17d, 18a, 19b, 20d


LO 7 -do 31. 1. 2011 - 1d, 2b, 3a, 4a, 5d, 6d, 7a, 8b, 9c, 10a, 11a, 12d, 13a, 14d, 15a, 16c, 17d, 18d, 19d, 20b


LO 8 -do 31. 1. 2011 - 1c, 2d, 3b, 4d, 5a, 6d, 7c, 8a, 9c, 10c, 11a, 12d, 13c, 14a, 15d, 16c, 17c, 18c, 19a, 20c


LO 9 - do 31. 1. 2011 - 1d, 2b, 3a, 4c, 5b, 6c, 7a, 8d, 9b, 10b, 11c, 12d, 13a, 14d, 15c, 16b, 17c, 18d, 19d, 20b


LO 10 - do 20.2.2012 -1c, 2c, 3a, 4b, 5b, 6a, 7b, 8a, 9c, 10b, 11d, 12d, 13a, 14b, 15c, 16d, 17c, 18d, 19d, 20c.


LO 11 - 1c, 2a, 3a, 4d, 5b, 6c, 7b, 8a, 9c, 10a, 11c, 12d, 13a, 14b, 15c, 16c, 17c, 18d, 19a, 20c.


LO 12 -


 

Pri oneskorenej distribúcii časopisu Lekársky obzor budeme k tomuto prihliadať a budeme akceptovať všetky návratky, ktoré dôjdu do redakcie skôr, ako budú zverejnené výsledky daného ADT


 

POZOR

Na základe odporúčania šéfredaktora časopisu Lekársky obzor rozhodol vydavateľ časopisu o zaslaní kreditov úspešným riešiteľom za čísla 1-11. Kredity za číslo 12 budú pripočítané do roku 2012.

 


 

Výsledky ADT v časopise Lekársky obzor za rok 2011

Meno Mesto SPOLU
Bartošovičová Dušana Skalica 4
Bartošovičová Ivana Skalica 4
Belvončiková Jana, Dr. Tvrdošín 6
Benická Valéria, MUDr. Palín 3
Bezeková Mária, MUDr. Nižná Slana závod 4
Bognerova Katarína, MUDr. Nové Zámky 14
Brnová Beáta, MUDr. Krompachy 4
Czigányiová Adriana, MUDr. Levice 14
Čemanová Zlata, MUDr. Lučenec 14
Dekretová Jarmila, MUDr. Zlaté Moravce 16
Dovaľová Viola, MUDr. Lučenec 6
Dugová Helena, MUDr. Holíč 4
Fedešová Milada, MUDr. Zvolen 6
Fedorová Mária, MUDr. Prešov 5
Francistyová Andrea, MUDr. Lučenec 14
Gallová Ingrid Dobšina 14
Gašparíková Štefánia prešov 2
Gerhátová Margita, MUDr. Dvorany nad Nitrou 2
Halková Katarína, MUDr. Liptovský Mikuláš 1
Hanudeľová Zdena, MUDr. Prešov 3
Henteková Terézia, MUDr. Bratislava 13
Hrudová Eva, MUDr. Dolný Kubín 5
Chovanová Štefánia Bratislava 14
Chromá Jana Nižná 2
Kanderková Viera, MUDr. Bobrov 8
Konečná Veronika Martin 4
Kostrová Anna Kysucký Lieskovec 2
Ksseibi Martina, MUDr. Topoľčany 2
Kubovčáková Silvia, MUDr. Kráľová pri Senci 2
Kucháriková Gabriela Námestovo 4
Lacková Andrea Bratislava 18
Laurincová Mária žilina 3
Lilgová Mária, MUDr. Martin 12
Liptáková Janka, MUDr. Dobšina 2
Lojdlová Marta, MUDr.PhD. Martin 12
Lojdlová Miriam, MUDr. Bardejov 14
Maczvaldová Rozália, MUDr. Holíč 4
Machačová Anna, MUDr. Žilina 4
Majchráková Eva Dolný Kubín 2
Marciňová Ľubica Bratislava 14
Markuljaková Eva Martin 2
Migasová Jana, MUDr. Lučenec 20
Miklošová Silvia Palín 3
Mišeková Eva. MUDr. Spišská Nová Ves 12
Mišíková Ľubica Trstenná 4
Mojžišová Janka, MUDr. Veľký Krtíš 9
Mrouhová Daniela Prešov 2
Murgašová Dagmar, MUDr. Kežmarok 8
Naďová Janka Horná Súča 14
Nagyová Mária Radzovce 4
Ninisová Danica Dolný Kubín 4
Ninisová-Kurciníková Katarína Nitra 4
Nosková Milena, MUDr. Veľký Krtíš 15
Obtulovičová Anna Tvrdošín 2
Olexíková Júlia Oravské Veselé 4
Olšovská Anna, MUDr. Jablonica - 7
Palkovičová Anna, MUDr. Holíč 2
Parižová Marta Trstená 8
Paulenova Dana Bratislava 14
Popelková Jana, MUDr. Poprad 9
Radošinská Jana Bratislava 8
Raková Emília, MUDr.Mgr. Holíč 1
Redhammerová Andrea, MUDr. PhD. Bratislava 18
Reiterová Radmila, MUDr. Nováky 2
Remišová Anna, MUDr. Zvolen 14
Repková Melgozlata Bratislava 4
Rotterová Tatiana,MUDr. Bratislava 5
Rumanová Stanislava, MUDr. Vrútky 4
Ružičková Edita, MUDr. Topolčany 2
Saganová Martina, MUDr. Trnava 14
Savinová Eva, MUDr. Malacky 12
Soláriková Klára, MUDr. Bratislava 17
Surkošová Zora, MUDr. Veľký Krtíš 12
Šinčíková Helena, MUDr. Nová Dubnica 2
Tašká Alena, MUDr. Holíč 3
Tholtová Jana, MUDr. Dubnica nad Váhom 4
Tirindová Judita Dlhá nad Váhom 16
Tomečková - Lojdlová Miriam, MUDr. Bardejov 2
Tomečková Eva, MUDr. Bardejov 14
Uhrínová Eva Revúca 10
Ulbrichtová Marcela, MUDr. Palín 3
Vajdová Edita, MUDr. Ludanice 2
Vaľová Štefánia, MUDr. Prešov 1
Verbichová Mária, MUDr. Bratislava 1 12
Vicianová Marianna Zvolen 1
Vojteková Valéria, MUDr. Prešov 3
Vrábelová Jana, MUDr. Sereď 16
Zembjaková Eva Hruštín 2
Zoššáková Alena Zákamenné 2
Žuffová Marcela Tvrdošín 2
Bartošovič Ivan, MUDr. Skalica 4
Benický Imrich, MUDr. Palín 3
Berkeš Alexander, MUDr. Kanianka 4
Bílek Štefan, MUDr. Holíč 3
Blahút Štefan Námestovo 2
Bľanda Ján, MUDr. Nové mesto nad Váhom 12
Boldiš Július, MUDr. Veľký Krtíš 6
Brezina Ján, MUDr. Holíč 3
Dom Jozef, MUDr. Veľký Krtíš 4
Dzamko Milan Korytnica-Kúpele 2
Filová Alica Lučenec 4
Gábor Adrián, MUDr. Košice 12
Gajdošík Vladimír Trstená 4
Hakuča Milan, MUDr. Prešov 12
Haľáková Edita, MUDr. Martin 10
Hlavatý Ján Veľké Uherce 3
Hrubý Dušan, MUDr. Žilina 22
Hrubý Richard MUDr. Žilina 22
Hruda Vladimír, MUDr. Dolný Kubín 2
Chmulík Juraj, MUDr. Považ. Bystrica 18
Chromý Viliam Nižná 2
Chrupka Ľuboš, MUDr. Nitra 6
Jakubjaková Janka Novoť 2
Janoušek Miloš, MUDr. Bratislava 14
Keľo Milan, MUDr. Veľké Teriakovce 6
Kobellová Altmanová Gabriela,MUDr. Dolný Kubín 2
Kolesárová Katarína, MUDr. Levoča 6
Kotrusová Martina, MUDr. Tlmače 4
Kováčik Ľubomír, MUDr. Dolné Vestenice 2
Kukučka Pavel Hosťovce 16
Kyseľ Peter Piešovce 2
Lacka Jozef Bratislava 14
Lasab Dušan, MUDr. Piešťany 22
Leková Alena, MUDr. Liptovská Lužná 6
Lonský Henrich Dolný Kubín 2
Májsky Ivan Trstená 2
Málik Peter Ružomberok 2
Matyó Ladislav, MUDr. Hurbanovo 4
Mazalán Pavol Bratislava 12
Melek Rastislav Lokca 8
Mesko Viktor, MUDr. Topoľčany 2
Mičiak Slavomír Hruštín 12
Mika Jozef Trstená 4
Mika Rastislav Trstená 4
Modory Vojtech, MUDr. Nováky 5
Mundier Vladimír, MUDr. Nováky 2
Ninis Ladislav Dolný Kubín 4
Pančuchár František Lokca 2
Pančuchár Martin, MUDr. Lokca 2
Paulen Peter Bratislava 14
Paušek Miloš, MUDr. Kráľová pri Senci 16
Pavčo Július, MUDr. Sereď 16
Perkácz Ľudovít Prievidza 16
Pleva Miloslav Novoť 2
Popelka Jozef, MUDr. Poprad 9
Rak Ján, MUDr. Holíč 3
Rebek Ján Hosťovce 16
Rešutík Stanislav, MUDr. Brezno 14
Savin Sergej, MUDr. Malacky 12
Škríba Rudolf, MUDr. Partizánske 10
Števek Peter Nováky 5
Štrba Ján Trstená 6
Tholt Bohuslav, MUDr. Dubnica nad Váhom 4
Tholt Ján Ilava 4
Tomečko Marián, MUDr. Bardejov 14
Trabalík Ján, MUDr. Námestovo 6
Uhrín Ján, MUDr. Revúca 6
Ulbricht Anton, MUDr. Palín 3
Vokál Peter, MUDr. Smižany 6
Zanovit Rastislav Námestovo 6
Zelený Peter Spišské Podhradie 16


 


ISSN 0457-4214

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri

Inzercia