Brnová Beáta MUDr.

12

Bučková Emília, MUDr.

14

Buranovská Mária MUDr.

2

Buranovský Jozef MUDr.

2

Czigányiová Adriana, MUDr.

23

Čeriová Magdaléna MUDr.

2

Dugová Helena MUDr.

10

Durdíková Zuzana MUDr.

10

Dzamko Milan, MUDr.

18

Fedorová Mária, MUDr.

6

Francistyová Andrea MUDr.

14

Fridvalská Petra MUDr.

8

Funiaková Soňa MUDr.

16

Gerbery Pavol MUDr.

2

Gerhátová Margita MUDr.

2

Gomboš Vladimír MUDr.

2

Gombošová Laura MUDr.

2

Grittersová Beáta MUDr.

2

Hajdák Jozef MUDr.

2

Hakuča Milan, MUDr.

22

Hanudeľová Zdena, MUDr.

4

Henteková Terézia, MUDr.

24

Herda Karol MUDr.

2

Hnátová Stanislava MUDr.

2

Holanová Daniela MUDr.

18

Holos Ján, MUDr.

2

Hrnčiar Marián MUDr.

4

Hrubý Dušan, MUDr.

24

Hrubý Richard MUDr.

24

Chlebo Peter, MUDr.

2

Chlebovič Peter MUDr.

2

Chmulík Juraj, MUDr.

24

Chrupka Ľuboš, MUDr.

24

Jačmeníková Monika MUDr., PhD.

16

Javorová Stanislava MUDr.

12

Katinová Helena, MUDr.

20

Kmetony Ľudovít, MUDr.

12

Kmetonyová Brigita, MUDr.

12

Končálová Mária MUDr.

2

Korbeľová Elena, MUDr.

24

Kostrová Anna, MUDr.

20

Kováčik Ľubomír,MUDr.

14

kováčiková Anežka MUDr.

8

Kovár Michal MUDr.

2

Kršáková Anna, MUDr.

2

Ksseibi Martina MUDr.

16

Leporisová Edita, MUDr.

2

Lilgová Mária, MUDr.

16

Liptáková Janka, MUDr.

1

Liptáková Ľubica MUDr.

4

Lojdlová Marta, MUDr.

16

Lojdlová Miriam, MUDr.

4

Luchava Milan MUDr.

2

Maczvaldová Rozália, MUDr.

24

Malíková Antonia, MUDr.

11

Mančíková Tatiana MUDr.

8

Marcinka Anton, MUDr.

4

Masár Peter, MUDr.

16

Mastrák Vojtech, MUDr.

22

Mastráková Zuzana, MUDr.

22

Matyó Ladislav, MUDr.

23

Mesko Viktor MUDr.

10

Migasová Jana MUDr.

14

Mitterpachová Anna MUDr.

10

Modory Vojtech, MUDr.

18

Mojžišová Jana, MUDr.

16

Moravčíková Mária MUDr.

2

Mrouahová Daniela, MUDr.

4

Murgašová Dagmar, MUDr.

24

Nosková Milena, MUDr.

24

Novotný Vladimír MUDr.

4

Olšovská Anna, MUDr.

14

Ondrašik Ľubomír MUDr.

4

Ondrašová Katarína, MUDr.

8

Palkovičová Anna MUDr.

6

Paušek Miloš, MUDr.

2

Pavčo Július MUDr.

18

Pecena Attila, MUDr.

18

Perknovská Mariana, MUDr.

2

Petríková Mária, MUDr.

12

Pištek Anton MUDr.

2

Popelka Jozef MUDr.

20

Popelková Jana, MUDr.

20

Rak Ján, MUDr.

24

Raková Emília, MUDr.Mgr.

24

Redhammerová Andrea, MUDr. PhD.

24

Remišová Anna, MUDr.

16

Rešutík Stanislav, MUDr.

22

Rothová Alica, MUDr.

4

Ružičková Edita MUDr.

10

Savinová Eva, MUDr.

8

Schultz Pavol, MUDr.

8

Soláriková Klára, MUDr.

22

Stranovská Magdaléna MUDr.

4

Sukeníková Emília, MUDr.

2

Surkošová Zora, MUDr.

22

Ševčíková Gabriela MUDr.

12

Šinčíková Helena MUDr.

22

Škríba Rudolf, MUDr.

20

Šlepecká Iveta, MUDr.

10

Šovčíková Daniela MUDr.

2

Štefanko Ľubomír, MUDr.

12

Štefanková Judit, MUDr.

10

Števek Peter, MUDr.

22

Štibrányová Drahoslava, MUDr.

14

Tašká Alena, MUDr.

22

Tholt Bohuslav, MUDr.

8

Tholtová Jana, MUDr.

8

Tomečko Marián, MUDr.

18

Tomečková Eva, MUDr.

16

Tomusová Ľubomíra, MUDr.

2

Toropilová Mária, MUDr.

2

Turlíková Iveta, MUDr.

2

Ulbricht Anton, MUDr.

24

Ulbrichtová Marcela, MUDr.

24

Urbanová Tatiana MUDr.

2

Vajdová Edita MUDr.

16

Vaľová Štefánia, MUDr.

6

Verbichová Mária, MUDr.

8

Vereš Ladislav, MUDr.

20

Vestenický Miroslav MUDr.

4

Vojteková Valéria, MUDr.

5

Vokál Peter, MUDr.

22

Vrábelová Jana MUDr.

18

Závodská Zuzana MUDr.

2

Zelníková Jaroslava, MUDr.

2

Zlochová Dorota, MUDr.

21

Žitňavská Mária MUDr.

2


ISSN 0457-4214

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri

Inzercia