Balážová Alžbeta, MUDr.

2

Benická Valéria, MUDr.

24

Benický Imrich, MUDr.

24

Benický Marián, MUDr.

24

Bezeková Mária, MUDr.

16

Bílek Štefan, MUDr.

21

Bľanda Ján, MUDr.

20

Bobulová Alena, MUDr.

2

Bognerova Katarína MUDr.

2

Boldiš Július, MUDr.

18

Brnová Beáta MUDr.

6

Bučková Emília, MUDr.

4

Czigányiová Adriana, MUDr.

23

Dovaľová Viola, MUDr.

4

Ďurišová Slávka, MUDr.

4

Dzamko Milan, MUDr.

20

Dzuranyiová Klaudia, MUDr.

14

Fedešová Milada, MUDr.

4

Fedorová Mária, MUDr.

4

Francistyová Andrea MUDr.

6

Gábor Adrián, MUDr.

2

Gabrielová Magdaléna, MUDr.

2

Gallovičova Natália, MUDr.

8

Garaiová Jana, MUDr.

8

Hakuča Milan, MUDr.

14

Haľáková Edita, MUDr.

8

Hanudeľová Zdena, MUDr.

8

Havašová Ľudmila, MUDr.

2

Henteková Terézia, MUDr.

21

Holos Ján, MUDr.

2

Horváthová Eva

2

Horváthová Eva, ml.

2

Hricová Jana MUDr.

2

Hrubiška Pavol MUDr.

2

Hrubý Dušan, MUDr.

2

Chmulík Juraj, MUDr.

23

Chrupka Ľuboš, MUDr.

20

Ivančo Cyril, MUDr.

4

Jancurová Lenka, MUDr.

2

Katinová Helena, MUDr.

6

Kerniová Anna, MUDr.

2

Kmetony Ľudovít, MUDr.

20

Kmetonyová Brigita, MUDr.

10

Kollová Alžbeta, MUDr.

4

Kóošová Mária, MUDr.

6

Kopčíková Jana, MUDr.

2

Korbeľová Elena, MUDr.

14

Kostrová Anna, MUDr.

17

Kováčik Ľubomír,MUDr.

6

Kula Edmund, MUDr.

4

Lacková Nataša, MUDr.

2

Leporisová Edita, MUDr.

14

Lilgová Mária, MUDr.

2

Liptáková Janka, MUDr.

4

Livinka Vladimír, MUDr.

2

Lojdlová Marta, MUDr.

6

Lojdlová Miriam, MUDr.

5

Lombartová Oľga, MUDr.

2

Maczvaldová Rozália, MUDr.

23

Malíková Antonia, MUDr.

4

Mančíková Tatiana MUDr.

12

Masár Peter, MUDr.

6

Masaryk Milan, MUDr.

2

Mastrák Vojtech, MUDr.

18

Mastráková Zuzana, MUDr.

18

Matyó Ladislav, MUDr.

21

Modory Vojtech, MUDr.

18

Mojžišová Jana, MUDr.

4

Murgašová Dagmar, MUDr.

24

Nagyová Mária, MUDr.

4

Nosková Milena, MUDr.

24

Novotná Zlata, MUDr.

2

Olšovská Anna, MUDr.

19

Ondrašová Katarína, MUDr.

4

Paušek Miloš, MUDr.

20

Pavčo Július MUDr.

5

Pecena Attila, MUDr.

15

Petríková Mária, MUDr.

3

Popelka Jozef MUDr.

10

Popelková Jana, MUDr.

22

Prosnanová Monika, MUDr.

2

Rak Ján, MUDr.

19

Raková Emília, MUDr.Mgr.

19

Redhammerová Andrea, MUDr. PhD.

24

Remáč Milan, MUDr.

9

Remáčová Irena, MUDr.

9

Remišová Anna, MUDr.

12

Rešutík Stanislav, MUDr.

17

Rothová Alica, MUDr.

2

Savinová Eva, MUDr.

2

Schultz Pavol, MUDr.

15

Soláriková Klára, MUDr.

20

Stríž Boris, MUDr.

2

Surkošová Zora, MUDr.

22

Šinčíková Helena MUDr.

10

Škríba Rudolf, MUDr.

2

Šlepecká Iveta, MUDr.

2

Šoltýsová Iveta, MUDr.

4

Štefanko Ľubomír, MUDr.

14

Štefanková Judita, MUDr.

6

Štefanková Katarína, MUDr.

6

Števek Peter, MUDr.

16

Štibrányová Drahoslava, MUDr.

14

Šuchtová Anna, MUDr.

8

Šumec Peter, MUDr.

8

Taška Alena, MUDr.

5

Tholt Bohuslav, MUDr.

4

Tholtová Jana, MUDr.

4

Tomečko Marián, MUDr.

16

Tomečková Eva, MUDr.

15

Tomusová Ľubomíra, MUDr.

14

Toropilová Mária, MUDr.

2

Turlíková Iveta, MUDr.

6

Ulbricht Anton, MUDr.

24

Ulbrichtová Marcela, MUDr.

24

Verbichová Mária, MUDr.

4

Vereš Ladislav, MUDr.

22

Vojteková Valéria, MUDr.

8

Vokál Peter, MUDr.

16

Vrábelová Jana MUDr.

5

Zelníková Jaroslava, MUDr.

4

Zlochová Dorota, MUDr.

12

 


ISSN 0457-4214

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri

Inzercia