Editorial
Martin Brezina: Pediatrická pneumológia a ftizeológia a jej ďalšie smerovanie na Slovensku a v Európskej únii/Pediatric pneumology and phtiseology  and its perspective in Slovak and EU         3

Pôvodné práce/Original article

Lenka LINHARTOVÁ, Pavel ŠUŠKA, Ľudovít DANIHEL, Alexander KURTANSKÝ: Využitie intrapartálnej fetálnej pulznej oxymetrie v spresnení diagnostiky hypoxie plodu počas pôrodu/Fetal pulse oximetry application enhances the diagnosis of intrapartum fetal hypoxia         4

Prehľady/Overviews
Jaroslava OROSOVÁ: Chronické pľúcne choroby včasného detského veku/Chronic lung diseases in early childhood age         9
Simona GÖGHOVÁ, Jaroslava OROSOVÁ: Dedičná hemoragická teleangiektázia/Hereditary hemorrhagic teleangiectasia         12
Ingrid  MIKULÁŠOVÁ, Mária KNAPKOVÁ: Novorodenecký skríning na cystickú fibrózu v SR/Neonatal screening of cystic fibrosis in Slovak republic         15
Tatiana MICHNOVÁ: Sinusitídy u detí. Diagnostika, liečba, komplikácie/Sinusitis in children:  Diagnosis, treatment, complications         17

Kazuistika/Case report
Lívia KORČEKOVÁ, Jaroslava OROSOVÁ, Martin BREZINA: Nezvyčajný prípad bronchopulmonálnej dysplázie/Unusual case of bronchopulmonary dysplasia         24

Miniatlas medicíny/Miniatlas of medicine
Andrej KLEPANEC, Ivan VULEV, Tibor BALÁZS, Rastislav BAŽÍK, Juraj MIKULÁŠ, Matúš MAJERČÍK: Endovaskulárna liečba kritickej končatinovej ischémie/Endovascular treatment of critical limb ischemia         27

Trestnoprávna zodpovednosť v zdravotníctve/Criminal-juridical responsibility
Karol TÓTH, Ivana PAGÁČOVÁ: Trestný čin poškodenia zdravia/Crime of health disturbance         29

Medicína na webe/Medical web
Štefan HRUŠOVSKÝ, Miroslav ŠAŠINKA: Odporúčania Európskej kardiologickej spoločnosti/Guidelines of European Society of Cardiology         30

Medicínske aktuality/Medical actualities
Ivan BIELIK: Dôstojná spomienka na nositeľa Nobelovej ceny Daniela Carletona Gajdušeka/Dignified remembrance on Nobel Price winner Daniel Carleton Gajdušek         31

Osobnosti/Personalities
Anna REMKOVÁ, Adriana SAKÁLOVÁ: K životnému jubileu profesora Arnošta Hromca/Anniversary of Arnošt Hromec, M.D., PhD., Prof.          33
Ladislav HEGYI: Odchádzam s Hippokratom – Karol Virsík, prof. MUDr., DrSc. (15. 8. 1915 – 21. 12. 2009)/I go away with Hippokrates – Karol Virsík, M.D., PhD., Prof.         34

Autodidaktický test/Autodidactic test 35

Čo sme si prečítali za Vás/Medical news 16, 23