Editorial

Igor Riečanský: Lekársky obzor v roku 2009/ Lekársky obzor in 2009

Pôvodné práce/Original article

Ľubica FORGÁČOVÁ, Mariana KONÍKOVÁ, Zuzana ZACHAROVÁ: Bludy a agresívne správanie pri schizofrénii – klinická štúdia/Delusions and aggressive behavior in schizophrenia: the clinical study        
Oľga FÜLEOVÁ, Elena KUKUROVÁ, Iliana KIRÁLYOVÁ, Katarína ZIFČÁKOVÁ, Ľubomír VLČÁK: Biopsychosociálne problémy pri adaptovaní detí v náhradných rodinách/Biopsychosocial issues with children in substitute families

Prehľady/Overviews

Zuzana MARTINISKOVÁ, Pavol KUČERA: Diagnostické možnosti vyšetrenia kardiálnej autonómnej neuropatie u diabetikov/Diagnostic possibilities of the cardiac autonomic neuropathy testing in diabetic patients       
Desana KOHÚTOVÁ: Pertussis – laboratórna diagnostika/Pertussis – laboratory diagnosis         54
Tatjana HANESOVÁ: Nealkoholová tuková choroba pečene – NAFLD  a nealkoholová steatohepatitída – NASH/Nonalcoholic fatty liver disease - NAFLD and nonalcoholic steatohepatitis – NASH

Kazuistiky/Case reports

Peter JACKO, Ľubomír SÝKORA, Monika GREŠÍKOVÁ: Hlboká žilová trombóza po zlomeninách dolných končatín v detskom veku/Venous thromboembolism after long bones fractures in children

Miniatlas medicíny/Miniatlas of medicine

Boris RYCHLÝ, Miroslav ŽIGRAI:  Histologické zmeny pri ulceróznej kolitíde/Histological changes in ulcerative colitis 
Trestnoprávna zodpovednosť v zdravotníctve/Criminal-juridical responsibility
Karol TÓTH, Ivana PAGÁČOVÁ: Trestný čin poškodenia zdravia II/Crime of health disturbance II

Medicína na webe/Medical web

Štefan HRUŠOVSKÝ, Miroslav ŠAŠINKA: Združenie sclerosis multiplex Nádej/Association Sclerosis multiplex Hope

Medicínske aktuality/Medical actualities

Ivan BIELIK: Zasadnutie Vedeckej rady Slovenskej zdravotníckej univerzity/Scientific Council of Slovak Medical University 
Ivan BIELIK: Novoročné stretnutie na SZU/New Year Meeting in Slovak Medical University

Osobnosti/Personalities

Viera FÁBRYOVÁ, Rado Nosáľ: Prof. MUDr. Miloš Nosáľ/Miloš Nosáľ, M.D., Prof.

 

 

 


ISSN 0457-4214

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri

Inzercia