Editorial

Ivan BIELIK, Róbert OCHABA: Aby prevencia nebola len sloganom/Prevention should not to be only slogan

Pôvodné práce/Original article

Petr NOVÁK, Michal MIOVSKÝ, Lenka ŠŤASTNÁ: Mediální obraz uživatele návykových látek a jeho sociálně-psychologický rozměr/ The media portrayal of additive substances user and its social psychological perspective
Mária SALAMONOVÁ: Drogová scéna u žiakov základných škôl v okrese Stará Ľubovňa/Drug scene in pupils of elementary schools in the district of Stará Ľubovňa

Mária MARTINOVE, Oleg MARTINOVE: Liečba závislosti od drog  – štandardný terapeutický postup/Drugs dependence management – standard therapeutic process

Prehľady/Overviews

 

Róbert OCHABA, Ladislav HEGYI, Ivan BIELIK: Fajčenie u seniorov/Smoking in seniors   
Róbert OCHABA, Ivan BIELIK: Právne aspekty kontroly alkoholu vo verejnom zdravotníctve/Legal aspects of alcohol control in public health  
Vladimír NOVOTNÝ, Anton HERETIK, Sr., Anton HERETIK, Jr., Ján PEČEŇÁK, Alojz RITOMSKÝ: Epidemiológia alkoholizmu vo svete a na Slovensku/Epidemiology of alcoholism in the world and in Slovakia 
Ludvik Nábělek, Ján Vongrej: Patologické hráčstvo ako nelátková závislosť/Pathological gambling as a non-substance addiction

Miniatlas medicíny/Miniatlas of medicine

Matúš PAULINY, Eva CHRISTOVÁ, Jaroslava MACKOVÁ: Perkutánna dilatačná tracheostómia – atraktívna alternatíva chirurgickej tracheostómie/

Trestnoprávna zodpovednosť v zdravotníctve/Criminal-juridical responsibility

Jozef TÓTH, Ivana PAGÁČOVÁ, Karol TÓTH: Trestný čin šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby/Crime of dangerous human infection disease spreading

Medicína na webe/Medical web

Štefan HRUŠOVSKÝ, Miroslav ŠAŠINKA: Endoatlas.sk – prvý slovenský medicínsky atlas na internete/Endoatlas.sk – 1st Slovak medical atlas on Internet

Osobnosti/Personalities

Ladislav GERLICH: Prof. MUDr. Štefan Petrovič, DrSc., plk. v.v., sedemdesiatpäťročný/Štefan Petrovič, M.D., PhD., Prof.


ISSN 0457-4214

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri

Inzercia