Pôvodné práce/Original article

Ingrid SCHUSTEROVÁ, František SABOL, Ingrid PORUBČINOVÁ, Jana JEVČÁKOVÁ, Ján LUCZY, Štefan LUKAČIN, Michal HULMAN: Echokardiografické prediktory dysfunckie ľavej komory srdca po plastike mitrálnej chlopne. Včasná indikácia úpravy mitrálnej regurgitácie/Echocardiografic prediction of left ventricular dysfunction after mitral valve repair. Early indication of the optimal timing of mitral regurgitation repair

Zuzana ŽILINSKÁ, Martin CHRASTINA, Ján BREZA, Peter BUJDÁK, Juraj MAĎARIČ, Ivan VULEV: Stenóza renálnej artérie transplantovanej obličky/Transplant renal artery stenosis

Prehľady/Overviews

Elena KAVCOVÁ, Igor ONDREJKA: Základné princípy liečby tabakovej závislosti/Basic principles of the tobacco dependence treatment

Daniel KOVÁČ, Ján KOVÁČ:   Je strach z ortuti v amalgámovej výplni opodstatnený?/Is fear from mercury in amalgam filling well-grounded?

Eva PAKOSOVÁ, Gabriela TIMÁROVÁ, Marek KRIVOŠÍK, Miriam CINGELOVÁ, Peter KUKUMBERG: Idiopatická intrakraniálna hypertenzia/Idiopathic intracranial hypertension

Verejné zdravotníctvo/Public Health

Ivan BARTOŠOVIČ, Ladislav HEGYI: Zdravotné problémy rómskeho etnika/ Romani health problems

Trestnoprávna zodpovednosť v zdravotníctve/Criminal-juridical responsibility

Jozef TÓTH, Ivana PAGÁČOVÁ, Karol TÓTH: Trestný čin šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby (pokračovanie)/Crime of dangerous human infection disease spreading

Miniatlas medicíny/Miniatlas of medicine

Filip DANNINGER, Roman ŠEBO, Petra GINDLOVÁ: Rádiofrekvenčná ablácia zhubných nádorov pečene/Radiofrequency ablation of liver malignancies

Medicína na webe/Medical web

Štefan HRUŠOVSKÝ, Miroslav ŠAŠINKA: endoatlas.sk – prvý slovenský medicínsky atlas na internete/endoatlas.sk – 1st Slovak medical atlas on Internet

Medicínske aktuality/Medical actualities

Ivan BIELIK, Miroslav ŠAŠINKA: XX. Getlíkov deň/20th Getlík’s day

Osobnosti/Personalities

Karol KAPELLER: Moje spomienky na MUDr. Eugéniu Štekláčovú/My remembrances to Eugenia Steklacova, M.D.

Prof. MUDr. Juraj Fabián DrSc., FESC./Juraj Fabián, M.D., PhD., FESC.


ISSN 0457-4214

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri

Inzercia