A

ablácia rádiofrekvenčná 163-164, 370,
abort ? potrat 235-236,
abrupcia placenty 314,
absces mozgový 17-23,
– retrogastrický 120,
absorpciometria röntgenová dvojfotónová 449-452,
abstinencia 90-94, 99-102, 237-238,
abúzus drog 103-109, 184-188, 237-238,
acetylcholín 409-411,
acidóza laktátová 275,
– metabolická 221-225, 266-271, 463,
– respiračná 24-26,
adaptácia 45-48,
adiktológia 80-84,
adipokín 59-63, 151-155,
adolescent, adolescencia 85-89, 95-98, 216-220, 368-370, 468,
adoptovanie detí 45-48,
adrenalín 436-443, 488-490,
aflatoxín 359-363,
afterload 127-133, 266-271,
agenéza chlopní žilových 311-312,
agitovanosť 403-408,
aglutinácia 54-58,
agorafóbia 184-188,
agresia 41-44,
AIDS 117,
akinéza 403-408,
akomodácia 409-411,
aktivita pohybová, telesná 294-298, 368-370,
akupresúra 17-23,
akupunktúra 291-293, 321,
albumín, albuminúria 59-63, 195-199, 221-225,
aldosterón 195-199, 294-298, 340, 426, 435,
alergia 17-23, 156-161, 216-220, 226-230, 481-484,
?-fetoproteín 265,
?-glukozidáza 488-490,
alkohol, alkoholizmus 59-63, 90-94, 99-102,103-109, 110-114, 237-238, 358, 368-370, 448, 449-452,
alopécia 443,
amalgám 394-398,
amfetamín 237-238,
aminokyselina 195-199, 235-236, 359-363, 409-411,
aminotransferáza 59-63, 235-236, 265,
amócia 373-374,
amputácia 501-506,
amyloid 31-32,
analgézia 237-238, 291-293,
analýza spektrálna 49-53,
androgén, andropauza 209-210, 449-452,
anémia 12-14, 151-155, 378, 491-495,
anestézia, anesteziológia 115-116, 387-393,
angína pektoris 436-443,
angiodysplázia 311-312,
angiogenéza 237-238,
angiografia fluoresceínová 373-374,
angiolipóm obličky 491-495,
angiológia 311-312,
angiopatia 501-506,
angioplastika 27-28, 134-139, 399-402, 501-506,
angioretinopatia hypertenzná 436-443,
angiotenzín II 59-63, 195-199, 221-225, 294-298, 340, 426,
anomália cievna 12-14, 491-495,
anomália obličiek a močových ciest vrodená 231-234,
anorexia 412-421, 423-424,
antibiotikum 17-23, 64-66, 151-155, 383-386, 501-506,
antigén HLA 195-199,
antitrombín 195-199,
antropometria 59-63, 156-161,
antropoozonóza 176-183,
anxieta 110-114, 184-188,
apexlokátor 189-194,
apnoe spánkové 265,
apoptóza 239-240, 265,
arginín, dimetylarginín 195-199, 221-225,
artéria pulmonálna 12-14,
artritída 188,
– reumatoidná, RA 234, 358, 444-448,
asertívnosť 90-94,
astma bronchiálna 9-11, 266-271,
astrocyt, astrocytóm 203-204, 237-238,
AT1, receptor angiotenzínový 195-199,
atak tranzitórny ischemický 436-443,
ataxia spinocerebelárna 31-32,
atelektáza, atelektotrauma 9-11, 24-26,
ateroskleróza 195-199, 221-225, 275, 340, 368-370, 399-402, 399-402, 501-506,
atopia 9-11,
atransferinémia 33,
atrézia choany 17-23,
atrofia vilózna 423-424,
autizmus 235-236, 491-495,
autoimunita, autoantigén, autoprotilátka 195-199, 216-220, 234, 399-402, 409-411, 444-448,

B

BAFF, faktor aktivujúci B-bunky 234,
balneológia, balneoterapia 255-256, 266-271,
bariéra hematoencefalická 145-150, 409-411,
bárium 409-411,
baroreflex 49-53,
barotrauma 9-11,
baživosť 90-94,
besnota 31-32, 117,
?-glukuronidáza 399-402,
?-karotén 156-161, 195-199,
?-oxidácia mastných kyselín 59-63,
betatalasémia 378,
biológia molekulová 399-402, 432-435, 453-456,
biomarker 435,
biomechanika chrbtice 287-290,
biopsia kosti 501-506,
– obličky 134-139,
– pažeráka 226-230,
– pečene 59-63, 304-307,
– pľúc 24-26,
– žľazy štítnej 461-462,
biotrauma 9-11,
blokáda kĺbu funkčná 287-290,
blud 41-44, 403-408,
BMI, body mass index 12-14, 59-63, 265, 341-347, 436-443, 449-452, 463,
BNP, peptid natriuretický B 435,
bod akupunktúrny 291-293,
– spúšťací 291-293,
bolesť brucha 15-16, 314, 491-495,
– hlavy 17-23, 151-155, 448,
– kĺbov 425,
– neuropatická 237-238,
– šije 291-293,
botulizmus, botulotoxín 117, 409-411,
bradykardia 314, 412-421, 443,
bronchitída, bronchiolitída 9-11,
bungarotoxín 409-411,
bunka B 234,
– C, parafolikulová 432-435, 453-456,
– endotelová 195-199,
– epitelová 226-230, 423-424,
– helperová, pomocná 234,
– Hurthleho 461-462,
– nádorová, malígna 203-204, 239-240, 399-402,
– NK 216-220,
– Panethova 67-68,
– plazmatická 67-68, 234,
– pohárikovitá 67-68,
bypass koronárny 399-402,
– aortokoronárny 127-133,
– gastrický 151-155,

C

Cannabis sativa 237-238,
CBD, CBG, kanabidiol, kanabingerol 237-238,
cefalea 151-155, 291-293,
celiakia 120, 216-220, 423-424,
cena Nobelova 31-32, 488-490,
CFTR, regulátor vodivosti transmembránový 15-16,
cirhóza pečene 59-63, 99-102, 163-164, 249, 304-307,
cisternografia 151-155,
colitis ulcerosa 67-68,
craving 90-94, 110-114,
C-reaktívny proteín, CRP 17-23, 358, 435,
CT, tomografia počítačová 12-14, 17-23, 59-63, 134-139, 151-155, 203-204, 287-290, 314, 449-452, 457-460, 491-495, 496-500, 501-506,
cvičenie aeróbne 294-298,
cyanóza 12-14,
cyklus Coriho 488-490,
cysta obličky 241-242, 443, 491-495,
– pečene 443,
cystatín C 435,
cysteín 239-240,
cystografia mikčná 230,
cytokín 59-63, 183, 195-199, 234, 294-298,
cytológia 461-462,
cytozól 239-240,

Č

čin trestný 29, 69, 80-84, 110-114, 117, 162, 205, 243, 367,
čokoláda 425,

D

darbopoetín-? 15-16,
darca orgánu mŕtvy 134-139,
dávka výživová 341-347,
defekt septa komorového  235-236,
dehydratácia 348-352,
dekubitus 294-298, 422,
delta-9-tetrahydrokannabinol, THC 237-238,
demencia 133, 352, 403-408, 457-460,
demografia 156-161,
demyelinizácia 457-460,
deň D 140-144,
– Getlíkov 166-167,
dentín, predentín 299-303,
depresia 90-94, 184-188, 348-352,
deprivácia psychosociálna 45-48,
dermatológia 175,
dezinfekcia 299-303,
diabetes mellitus 48, 49-53, 59-63, 95-98, 156-161, 170, 195-199, 241-242, 245, 249, 275, 341-347, 352, 359-363, 368-370, 421, 426, 436-443, 444-448, 449-452, 501-506,
diafanoskopia 17-23,
diagnostika molekulovo-biologická 54-58, 336-340,
dialýza 215, 231-234,
dieťa 17-23, 64-66, 69, 85-89, 216-220, 231-234, 243, 368-370, 464-465,
– narodené predčasne 9-11, 24-26,
diéta 29, 195-199, 235-236, 341-347, 348-352,
– bezdrogová 90-94,
– neslaná 221-225,
– západná 188,
dilatácia kalichov, panvičky 241-242,
diskopatia 287-290,
divertikul čreva 314,
– pažeráka 120,
Dluholucký Svetozár, MUDr., CSc., Prof. 464-465,
dna 188,
DNA, kyselina deoxyribonukleová 221-225, 399-402, 453-456, 468,
dojča, dojčenie 64-66, 145-150, 156-161, 176-183,
dopamín 110-114, 436-443, 444-448,
dozor zdravotný štátny 371,
droga 23, 80-84, 85-89, 90-94, 95-98, 140-144, 156-161, 184-188, 215, 237-238,
ductus arteriosus Botali perzistujúci 9-11,
Dukát Andrej, MUDr., CSc., FESC., FEFIM hon., FACM hon., Prof. 248,
Duodenoskopia 423-424,
dutina prinosová 17-23,
dýchavica 294-298,
dynamika chrbtice, panvy 287-290,
dysbalancia nervosvalová 272-275, 276-281,
dysfória 237-238,
dysfunkcia endotelová 195-199, 294-298, 340,
– erektilná 49-53,
– komory srdca ľavej  127-133,
– mozgová 457-460,
– vlákien sudomotorickych  49-53,
dyslipidémia, dyslipoproteinémia 59-63, 140-144, 151-155, 195-199, 444-448,
dysmenorea 151-155, 265, 399-402,
dysmikróbia 448,
dysmorfia tvárová 235-236,
dysplázia bronchopulmonálna 9-11, 24-26,
– obličky 231-234,
dyspnoe24-26,
dysrytmia 49-53, 266-271, 294-298, 314, 412-421,
dyzestézia 501-506,
džoging 294-298,

E

EBM, medicína založená na dôkazoch 255-256,
edém 134-139, 151-155, 272-275, 311-312,
– pľúc 134-139, 409-411,
editorial 9-40, 79, 175, 215, 255-256, 331-332, 431,
edukácia zdravotná 90-94, 95-98, 156-161, 235-236,
EEG, elektroencefalografia 94, 457-460,
efekt placebový 291-293,
e-health, zdravotníctvo elektronizované 468,
echokardiografia 127-133,
echolália, echomatizmus 403-408,
EKG, elektrokardiografia 12-14, 266-271, 314, 387-393, 412-421,
eklampsia 195-199,
ekosféra 145-150,
ekotoxikológia 359-363,
ekzém 311-312,
elastografia tranzientná 304-307,
embólia pľúcna 294-298,
emfyzém 24-26,
EMG, elektromyografia 276-281, 409-411,
encefalitída myalgická 260,
– vilnjuská, spongioformná 31-32,
endoglín 12-14,
endokarditída infekčná 30,
endokrinológia 431,
endoprotéza kolenná 272-275,
endorfín 291-293,
endoskopia 226-230, 496-500,
endotel 195-199, 266-271, 340,
endotelín 195-199,
endotoxín baktériový 59-63,
enteroskopia kapsulová 120,
enzým  biotransformačný 239-240,
– konvertujúci angiotenzín 221-225,
enzymopatia erytrocytová 378,
eozinofília 226-230,
epidemiológia 103-109, 176-183, 184-188, 231-234, 364-366,
epilepsia 237-238, 457-460, 491-495,
ergokalciferol 216-220,
ergometria 294-298,
erytropoéza 15-16,
ester Coriho 488-490,
estrogén 449-452,
etanol 59-63,
etika medicínska 74,
etnikum rómske 156-161, 176-183,
exenatid 170,
exkrécia sodíka frakčná, FENa 463,
exolália 403-408,
extenzia Kirschnerova 64-66,
eytrasystola komorová 266-271,
ezofagitída 215, 226-230,

F

Fabián Juraj, MUDr., DrSc., FESC., Prof. 169
Fajčenie 79, 89, 95-98, 99-102, 140-144, 156-161, 237-238, 341-347, 353-358, 368-370, 399-402, 448, 449-452,
faktor aktivujúci B-bunky, BAFF 234,
– nekrotizujúci tumory-?, TNF-? 195-199, 234, 294-298, 399-402,
– rastový 239-240,
– – pre nervový systém, NGF 226-230,
– – transformujúci-?, TGF-? 12-14,
– V Leiden 64-66, 195-199,
– von Willebrandov 195-199,
FENa, exkrécia sodíka frakčná 463,
fenomén neuropsychiatrický 457-460,
– psychopatologický 184-188,
fenylalanín 235-236, 359-363,
fenylketonúria 215, 235-236, 245, 464-465,
feochromocytóm 453-456,
fibrilácia predsiení 127-133, 412-421, 444-448,
fibrinogén 435,
fibronektín 195-199,
fibróza cystická 15-16, 17-23, 24-26,
– pečene 265, 304-307,
– pľúc 24-26, 423-424,
filtrácia glomerulová 195-199, 221-225, 435,
fistula artériovenózna 12-14, 311-312,
flavonoid 425,
flebitída, flebotrombóza 64-66,
flexibilitas cerea 403-408,
flóra baktériová 399-402,
flutter predsiení 412-421,
fóbia 184-188,
foniatria 485-487,
fosfatáza alkalická 216-220, 449-452,
fosfor, fosforyláza 216-220, 324, 488-490,
fotosenzitívnosť 423-424,
fototerapia 24-26,
frakcia ejekčná 127-133,
fraktúra ? zlomenina   
frekvencia srdcová 49-53, 257-260, 266-271, 294-298, 412-421, 436-443,
ftizeológia 3, 34,
furunkulóza 261-265,
fyziatria 255-256,
fyziológia klinická, patologická 249,
fyzioterapia 17-23,

G

Gajdušek Carleton, MD. 31-32,
gamagrafia skeletu 449-452,
gamblerstvo 110-114, 368-370,
gangréna 27-28,
gastritída, gastroenteritída 99-102, 226-230, 336-340, 423-424,
gastrofibroskopia 226-230,
gastroparéza 49-53,
gén RET 453-456,
– rezistencie 383-386,
genetika molekulová 175, 110-114, 336-340, 399-402, 432-435, 453-456,
genomika 3, 331-332,
geriatria 34, 331-332, 348-352,
glaukóm 156-161, 237-238,
glióm 237-238,
glomerulopatia, glomerulonefritída 231-234, 241-242, 246-247,
glukokortikoid 151-155,
glukoneogenéza 59-63,
glutatión, glutatiónperoxidáza 59-63, 195-199,
glutatióntransferáza 239-240,
glykogenóza, glykogén 59-63, 488-490,
glykozylácia 245,
GnRH, hormón uvoľňujúci gonadotropín  449-452,
Granulóm 67-68,
gravidita 69, 145-150, 151-155, 151-155, 189-194, 195-199, 209-210, 215, 235-236, 243, 444-448, 463,
– riziková 24-26,
Grimasovanie 403-408,
guanylátcykláza C  150,
guidelines, odporúčania 30, 235-236,
gynekológia, pôrodníctvo 209-210,

H

halucinácia 403-408,
hašiš 215, 237-238,
hemaglutinín filamentový 54-58,
hematochézia, hemateméza 314,
hematokrit 15-16,
hematológia 33, 175, 378,
hematúria 491-495,
hemoglobín 15-16,
hemochromatóza 304-307,
hemokoagulácia 195-199,
hemopoéza 216-220,
hemoptýza 12-14,
hemoroid 314,
hemostáza 64-66,
hepatitída autoimunitná 444-448,
– vírusová A 156-161,
– vírusová B, C 59-63, 370,
hepatocyt 59-63, 265,
hepatológia 175,
hepatomegália 12-14, 488-490,
hipoterapia 282-286,
histoFAXs 309-310,
histológia, histopatológia 175, 226-230, 423-424,
HIV, vírus ľudskej imunodeficiencie 23,
hmotnosť pôrodná 24-26, 235-236,
– telesná 237-238, 341-347, 399-402, 436-443, 463,
hnačka 150, 314, 443, 448,
Holomáň Marián, MUDr., CSc., Doc. 318-319,
homo aquaticus 266-271,
homocysteín 89, 194, 195-199, 435,
hormón pohlavný 151-155,
– stimulujúci tyreoideu, TSH 431, 444-448,
– uvoľňujúci gonadotropín, GnRH 449-452,
horúčka 17-23,
– hemoragická 31-32,
hostilita 41-44,
hráčstvo patologické 110-114, 368-370,
Hromec Arnošt, MUDr., Prof. 33,
hustota kostná 449-452,
hydrocefalus 151-155,
hydrokinezioterapia 276-281,
hydronefróza 241-242, 491-495,
hygiena 73, 156-161, 241-242, 261-265, 359-363, 383-386, 466-467, 491-495,
– detí a mládeže 368-370,
– environmentálna 336-340, 364-366,
hypereaktivita bronchiálna 9-11,
hyperfenylalaninémia 235-236, 245,
hypergastrinémia 448,
hyperglykémia 49-53, 463, 501-506,
hyperhidróza 110-114,
hypercholesterolémia 341-347,
hyperinzulinémia 59-63, 156-161,
hyperkaliémia 314,
hyperkapnia 151-155,
hyperkinéza 403-408,
hyperlipidémia 195-199, 265, 341-347, 444-448,
hypermagneziémia 409-411,
hypernatriémia 463,
hyperparatyreóza 216-220, 449-452, 453-456,
hyperpigmentácia 311-312,
hyperplázia nadobličiek kongenitálna  245,
hypertenzia artériová 59-63, 95-98, 134-139, 140-144, 156-161, 195-199, 215, 216-220, 241-242, 248, 340, 341-347, 368-370, 399-402, 425, 426, 436-443, 491-495,
– gestačná 195-199,
– intrakraniálna idiopatická 151-155,
– pľúcna 30,
– portálna 304-307, 496-500,
Hypertermia 266-271,
Hypertriacylglycerolémia 156-161,
hypertrofia komory srdca ľavej 340, 436-443, 444-448,
hypertyreóza 423-424, 431, 444-448,
hyperurikémia 188,
hypofýza 444-448,
hypoglykémia 48, 49-53, 436-443,
hypokaliémia 412-421,
hypoparatyreóza 151-155, 216-220,
hypoperfúzia 195-199,
hypoplázia obličky 231-234,
hypotenzia artériová ortostaticka  49-53, 257-260,
hypotermia 314,
hypotyreóza 314, 423-424, 431, 444-448, 464-465,
hypoventilácia 151-155,
hypovolémia 195-199,
hypoxia plodu 4-8,

CH

chemokín 234,
chemoreceptor 291-293,
chemorezistencia nádorov 239-240,
chemoterapia 237-238, 239-240,
cholekalciferol 216-220,
cholelitiáza 314,
cholesterol HDL, LDL, VLDL 59-63, 156-161, 265, 341-347, 399-402, 436-443, 444-448, 463,
cholínesteráza 409-411,
choroba Addisonova 151-155, 444-448,
– alergická 226-230,
– Alzheimerova 31-32, 133, 194, 237-238, 331-332, 352,
– aparátu pohybového 291-293,
– artériová periférna 27-28,
– autoimunitná 64-66, 234, 409-411,
– Basedowova 444-448,
– civilizačná 140-144,
– Creutzfeldova-Jakobova 31-32, 94,
– Crohnova 67-68, 216-220, 226-230, 314,
– genetická 156-161,
– Gerstmannova-Strausslerovej-Schenkeirovej 31-32,
– Gierkeho 488-490,
– granulómová 67-68,
– infekčná 54-58, 64-66, 117, 162, 331-332, 368-370,
– ischemická končatín 291-293, 501-506,
– Menkesova 245,
– mitochondriová 59-63,
– obličková polycystická autozómovo dominantná 340,
– – chronická, CHOCH 188, 231-234, 324, 426, 435, 491-495,
– Parkinsonova 237-238, 457-460,
– pečene alkoholová 304-307,
– -- nealkoholová tuková, NAFLD 59-63, 265, 304-307,
– pľúcna chronická, CHPCH 9-11, 140-144,
– Pompeho 245, 488-490,
– prionová 31-32,
– srdca ischemická, ICHS 89, 255-256,
266-271, 291-293, 294-298, 341-347, 399-402, 412-421,
– venózna chronická 311-312,
– vertebrogénna 287-290,
– vírusová 336-340,
– vredová žalúdka 314,
– Whipleho 120,
– Wilsonova 59-63, 163-164, 245, 304-307,
– z povolania 73,
chorobnosť rómska 176-183,
chromozóm 12-14, 194,
chyba vývojová vrodená 64-66, 89, 235-236,
chymáza 226-230,

I

ICHS, choroba srdca ischemická 89, 255-256, 266-271, 294-298, 341-347, 399-402, 412-421,
ileus, ileus mekóniový 15-16, 409-411,
imerzia hypertermálna 257-260, 266-271,
imobilizácia 64-66,
imunizácia 54-58, 336-340,
imunoanalýza 54-58,
imunodeficiencia 216-220,
imunofluorescencia 54-58,
imunohistochémia 309-310,
imunológia 175, 481-484,
inbríding 156-161,
index 463,
– body mass, BMI 12-14, 59-63, 341-347, 436-443, 449-452, 463,
– exspiračno-inspiračný 49-53,
– glomerulovej sklerózy 221-225,
– kontraktilnosti, IC 257-260,
– Ottov  276-281,
– razový, SI 257-260,
– sezónnosti 176-183,
– srdcový, CI 257-260, 266-271,
infarkt myokardu 127-133, 266-271, 291-293, 341-347, 387-393, 425, 436-443,
infekcia baktériová 17-23, 54-58, 134-139, 176-183,
– črevná 448,
– HIV 23,
– mykotická 17-23,
– nozokomiálna 336-340, 348-352, 383-386,
– tuberkulózna 34,
– uropoetického traktu 230,
– vírusová 31-32, 134-139, 336-340,
infektológia 175,
inhibítor aktivátora plazminogénu-1, PAI-1 435,
– multikinázový 431,
– pumpy protónovej 448,
iniciatíva patická 403-408,
injekcia plynová 291-293,
inkontinencia 323,
inkretín-GLP-1 170,
insuficiencia hepatálna 84,
– hypofýzová, hypotalamická 444-448,
– mitrálna 127-133,
– placentová 4-8,
– renálna chronická 84, 215, 221-225, 231-234, 340, 426, 491-495,
– respiračná 24-26,
integrácia Rómov 156-161,
interferón 183, 399-402, 444-448,
interleukín 183, 188, 195-199, 221-225, 399-402,
intimomedia karotická 340,
intolerancia glukózy 195-199,
– laktózy 216-220,
– námahy 49-53,
Intoxikácia 145-150,
Intrón 453-456,
Inzulín 151-155, 170, 195-199, 216-220, 265, 421,
ischémia končatinová 27-28,
– myokardu 266-271,
– nervu zrakového 151-155,
– placentová 195-199,

J

jed hadí 409-411,
jednotka ostiomeatová 17-23,

K

kalcidiol, kalcitriol, kalcibindín 216-220,
kalcifikácia mozgová 203-204,
kalcineurín 134-139,
kalcitonín, CT 432-435, 453-456,
kalcium 216-220, 324, 449-452, 463,
kalmodulín 216-220,
kameň zubný 507-508,
kamienok obličkový 241-242,
kanabinoid, kanabidiol, kanabingerol, CBD, CBG 237-238,
kanálik chloridový, kalciový, sodíkový. Draslíkový 15-16, 150, 409-411, 412-421,
– koreňový 189-194, 299-303,
Kanibalizmus 31-32,
Kapilaroskopia 501-506,
karcinogén, karcinogenéza 237-238, 359-363, 399-402,
karcinoid 448,
karcinóm 448, 449-452,
– hepatocelulárny 163-164, 370,
– kolorektálny 120, 314, 399-402,
– obličky 183,
– pľúc 156-161, 399-402,
– prostaty 449-452,
– prsníka 449-452,
– žľazy štítnej 431, 432-435, 453-456, 461-462,
kardiomyopatia dilatačná, ischemická 266-271, 294-298,
kardiorehabilitácia 294-298,
kardiostimulátor 412-421,
kardiotokografia 4-8,
kardioverzia 412-421,
kašeľ čierny 54-58, 117,
kašeľ rekurentný 15-16,
kataláza 59-63,
katalepsia, katatónia 403-408,
katecholamín 24-26, 387-393, 432-435, 436-443,
katelcidín 216-220,
katepsín 195-199,
katéter venózny centrálny 64-66,
kaz zubný 368-370, 507-508,
kazuistika 24-26, 64-66, 314,
kiahne 117, 244,
kináza-1 12-14,
kinking (ohnutie) cievy 134-139,
klaudikácia 501-506,
kĺb kolenný 272-275,
kleptománia 110-114,
kliešť 409-411,
klírens kreatinínu 84, 436-443, 463,
KO, krvný obraz 17-23,
Koitus 195-199,
kolaps ortostatický 257-260, 266-271,
kolika brušná 314,
kolitída  314, 448,
kolitída ulcerózna 67-68,
kóma 409-411, 501-506,
komorbidita 184-188,
konkrement obličkový 241-242,
konopa siata 237-238,
konotoxín 409-411,
konsanguinita 156-161,
kontraceptívum 151-155,
Kováč Roman, MUDr., CSc., Doc., mim. prof. 375-377,
koža 261-265, 291-293, 324, 422,
kŕč 409-411,
kreatinín 59-63, 84, 221-225, 435, 436-443, 463,
kreatínkináza 266-271,
Kresánek Jaroslav, MUDr., CSc., Prof. 468,
kriminalita 90-94, 99-102,
kríza hypertenzná 436-443,
– okulogyrická 403-408,
krvácanie 412-421,
– mozgové 463,
– retroperitoneálne 491-495,
– z nosa 12-14, 84,
– z varixov 120, 175,
kryptitída 67-68,
kúpeľ hypertermálny 255-256, 257-260, 266-271,
– pieskový 266-271,
kuru 31-32,
kvadruparéza spastická 282-286, 409-411,
kvalita života 200-202,
KVR, reakcia viažuca komplement 54-58,
kýchanie 17-23,
kyselina arachidónová 59-63, 195-199,
– deoxyribonukleová, DNA 221-225, 399-402, 453-456, 468,
– hyalurónová 265,
– linolová 59-63,
– listová 89, 195-199, 245,
– mastná 151-155, 195-199, 399-402,
– mastná polynenasýtená omega-3 58, 98,
– merkapturová 239-240,
– mliečna 275,
– močová 239-240,
– nukleová 409-411,
– olejová, palmitová, stearová 59-63,
– žalúdočná 448,
– žlčová 216-220, 399-402,
kysličník uhličitý 291-293,

L

laktácia 145-150,
laser 299-303, 373-374,
Látal Jiří, MUDr., CSc., Prof. 317,
látka návyková 80-84, 90-94,
latrotoxín 409-411,
lekárstvo dorastové, pracovné 73, 246-247,
– zubné 299-303,
leptín 59-63,
lézia Dieulafoyova 120,
Ležovič Ján, MUDr., DrSc., Prof. 207,
liečba antiandrogénna 449-452,
– antibaktériová, antibiotická 17-23, 24-26, 151-155, 501-506,
– antidysrytmická 412-421,
– antikoagulačná 64-66,
– antineoplastická, cytostatická 239-240, 378,
– bifosfonátmi 449-452,
– diuretická 151-155,
– eliminačná 215, 231-234,
– endodontická 299-303,
– endoskopická 496-500,
– endovaskulárna 27-28,
– fototerapiou 24-26,
– chirurgická 12-14, 17-23, 24-26, 27-28, 30, 64-66, 115-116, 118-119, 134-139, 151-155, 163-164, 175, 272-275, 317, 370, 387-393, 399-402, 412-421, 431, 432-435, 449-452, 491-495, 501-506,
– imunomodulačná 12-14, 17-23,
– kognitívno-behaviorálna 90-94,
– kortikoidmi 9-11, 12-14, 17-23, 24-26, 151-155, 444-448, 448, 464-465,
– kúpeľná 276-281,
– kyslíkom 9-11, 12-14, 24-26,
– náhradná 231-234,
– pomocou koňa  282-286,
– protinádorová 449-452,
– reflexná 291-293,
– rehabilitačná 24-26, 90-94, 255-256, 266-271, 348-352,
– tromboprofylaktická 272-275,
– vitamínmi 12-14,
liečiteľstvo 29,
likvor cerebrospinálny 151-155,
lipodermatoskleróza 311-312,
lipoperoxidácia 59-63,
lipoproteín 194, 341-347,
lítium 444-448,
logopédia 485-487,
lubiprostón 150,
lupus erythematosus systémový, SLE 234, 444-448,
lymfocyt T 216-220, 423-424,
lymfóm non-Hodgkinov malígny 423-424,
lyzozóm 488-490,

M

malabsorpcia 216-220, 449-452,
malformácia artériovenózna pľúcna 12-14,
– cievna 64-66,
Malignita 63, 84, 89, 95-98, 163-164, 183, 203-204, 239-240, 399-402, 432-435, 449-452, 453-456, 491-495,
manažment kvality 200-202,
manéver Valsalvov 49-53,
mánia 403-408,
manierovanie 403-408,
manželstvo konsanguinné 156-161,
MAP-kináza 239-240,
marihuana 215, 237-238,
marker nádorový 239-240,
mastocyt 203-204, 226-230,
Matica slovenská 31-32,
Meď 394-398,
medicína antická 266-271,
– čínska tradičná 321,
– feto-maternálna 209-210, 375-377,
– intenzívna 24-26, 115-116,
– katastrof 118-119,
– na webe 30, 70, 120, 206, 422,
– respiračná 3,
– založená na dôkazoch, EBM 255-256,
mediokalcinóza 501-506,
médium 80-84,
melanchólia 110-114, 403-408,
melanín 235-236,
melena 314,
meningeóm 163-164,
meningitída 17-23, 117,
menopauza 209-210, 436-443, 449-452,
menštrácia nepravidelná 321,
metaloproteináza 195-199,
metastáza 163-164, 183, 449-452,
metóda health impact assessment 333-335,
metylortuť 145-150,
migréna 291-293,
mikroalbuminúria 435, 436-443,
mikroaneuryzma 373-374,
mikroangiopatia 373-374,
mikroangiopatia diabetická 501-506,
mikrocefália 235-236,
mikrozóm 59-63, 239-240,
miniatlas medicínsky 175, 203-204, 241-242, 309-310, 311-312,
mióza 409-411,
mitochondrium 59-63,
mlieko materské 145-150,
mobilizácia včasná 272-275,
monitorovanie Holterovo 248,
monoaminooxidáza 403-408,
mor 117,
morfometria 221-225,
mortalita 89, 412-421,
motorika posturálna 282-286,
MR, rezonancia magnetická 17-23, 59-63, 94, 134-139, 151-155, 287-290, 457-460,
491-495, 496-500, 501-506,
mukolipidóza 245,
multikináza 431,
mutácia genetická 9-11, 59-63, 399-402, 431, 432-435, 453-456,
mutizmus 403-408,
myasthenia gravis 409-411,
myelóm mnohopočetný 378,

N

nabilon 237-238,
nadhmotnosť 341-347,
nadoblička 248,
nádor kože 324,
– obličky, Grawitzov 241-242, 491-495,
– pankreasu 496-500,
– pečene 163-164,
– testis 449-452,
NAFLD, choroba pečene nealkoholová tuková 59-63, 265, 304-307,
Národný program podpory zdravia 99-102,
násilie 368-370,
nauzea 151-155, 237-238, 412-421, 423-424, 491-495,
navigácia peroperační 272-275,
nedbanlivosť 205,
nefritída intersticiálna 231-234, 241-242,
nefrolitiáza 241-242,
nefrológia 175, 215, 216-220, 231-234, 241-242, 246-247,
nefropatia ablačná 221-225,
– dedičná, kongenitálna 231-234,
nefroskleróza vaskulárna 436-443,
negativizmus 403-408,
neoplázia endokrinná mnohopočetná typu 2 (MEN2) 432-435, 453-456,
neplodnosť 321,
nepokoj 110-114,
neuralgia 17-23,
neurexín 409-411,
neurológia behaviorálna 457-460,
neuropatia diabetická autonómna 49-53, 501-506,
neuropsychiatria 412-421, 457-460,
neurotoxín 409-411,
neurotransmisia 110-114, 237-238,
neuróza 110-114, 184-188,
nevoľnosť 448,
NGF, faktor rastový pre nervový systém 226-230,
nidácia plytká 195-199,
nikotín 140-144,
NO, oxid dusnatý 195-199, 221-225, 226-230,
nocicepcia 291-293,
noha diabetická 496-501,
– ťažká 311-312,
NORADRENALÍN 387-393, 436-443,
norma právna 99-102, 353-358,
Nosáľ Miloš, MUDr., prof.    73,
novorodenec 9-11, 15-16, 64-66, 156-161, 195-199, 215, 235-236, 368-370,
– nezrelý 9-11,

O

obezita 59-63, 95-98, 151-155, 156-161, 195-199, 216-220, 237-238, 341-347, 359-363, 399-402,
objem srdca minútový, rázový 257-260, 294-298,
oblička transplantovaná 134-139,
– zdvojená 241-242,
obrna mozgová detská  117, 282-286,
obstipácia 49-53, 150,
očkovanie 17-23, 54-58, 79, 336-340, 370, 464-465, 481-484,
odporúčania, guidelines 30, 235-236,
oftalmológia 373-374,
oftalmoplégia 409-411,
ochrana nefajčiarov 353-358,
– zdravia 368-370,
ochromenie údu 162,
oktreotid 151-155, 443,
oligodendroglia 203-204,
omámenie 237-238,
onkológia 203-204, 237-238, 431, 432-435, 449-452, 464-465,
operácia brušná 387-393,
opodstatnenosť 200-202,
optimálnosť 200-202,
opuch 17-23, 134-139, 151-155, 272-275, 311-312, 358,
organofosfát 409-411,
orchiektómia 449-452,
ortopédia 175, 272-275,
ortuť 145-150, 359-363, 394-398,
osmolálnosť, osmolárnosť 463,
osteoartritída 425,
osteoartropatia diabetická, Charcotova 501-506,
osteoblast, osteoklast 449-452,
osteodystrofia renálna 216-220,
osteokalcín 449-452,
osteomyelitída 17-23, 501-506,
osteopontín, osteokalcín 216-220,
osteoporóza 216-220, 324, 368-370, 431, 444-448, 449-452,
osteosyntéza 64-66,
ostrosť poľa zrakového 151-155,
otorinolaryngológia 485-487,
otrava (alkohol, ortuť, huby) 99-102, 145-150, 156-161, 464-465,
oxid dusnatý, NO 195-199, 226-230,
oxymetria pulzná fetálna 4-8,

P

pacemaker 412-421,
PAI-1, inhibítor aktivátora plazminogénu-1 435,
pankreatitída chronická 314, 496-500,
pansinustída 17-23, 48, 115-116,
papiloedém 151-155,
parakinéza 403-408,
paralýza ascendentná 409-411,
paramímia 403-408,
paraparéza spastická 31-32,
parasympatikus 49-53, 409-411,
parathormón, PTH 324,
paratýmia 403-408,
parestézia 501-506,
parkinsonizmus 403-408,
parodontitída 507-508,
patológia 309-310,
PCR, reakcia reťazová polymerázová 54-58, 336-340, 453-456,
pečeň jasná 59-63,
pediatria 215, 216-220, 231-234, 235-236, 246-247, 282-286, 464-465,
pentóza 245,
peptid natriuretický B, BNP 435,
periostitída 17-23,
peritonitída 448,
pertaktín 54-58,
pertussis 54-58,
Petrovič Štefan, MUDr., DrSc., Prof. 118-119,
pH kože 261-265,
pH-metria 17-23,
piperidín 409-411,
placebo 150, 291-293, 412-421, 425, 443,
placenta 145-150, 195-199, 314,
plantogram 276-281,
plastika chlopne mitrálnej 127-133,
plazmaferéza 378,
plazmid 383-386,
plazminogén (PAI1) 195-199,
plazmocytóza 67-68,
plod 4-8, 69, 195-199, 209-210, 444-448,
pneumológia  3, 24-26, 34,
pneumónia 9-11, 24-26, 387-393,
pneumopunktúra 291-293,
pneumotorax 24-26,
počítač 216-220, 309-310, 359-363,
podagra 188,
podozrievavosť 41-44,
podpora zdravia 368-370,
poistenie zdravotné 250, 336-340, 353-358,
pole zorné 151-155,
poleptanie kyselinou 226-230,
polycystóza obličiek autozómovo dominantná 443,
– pečene 443,
polymorfizmus génový  431, 432-435, 453-456,
polyp nosový 17-23,
polypóza juvenilná 12-14,
polytrauma 64-66,
pomôcka zdravotnícka 29,
popálenina 156-161,
porážka mozgová 412-421,
porucha hemokoagulácie 195-199,
porucha MCAD (acetyl-CoA dehydrogenázy mastných kyselín) 156-161,
porucha metabolizmu dedičná 235-236, 245, 313, 488-490,
– optická 151-155,
– vedomia  314,
porušovanie práv ľudských 348-352,
postura 276-281, 282-286,
poškodenie zdravia 29, 69,
poštípanie hmytom 409-411,
pot 235-236,
potrat 69, 205, 235-236,
potravina dietetická 29,
pozadie očné 436-443,
pôrod 4-8,
pracovník zdravotnícky 29,
právo ľudské 348-352,
prax zdravotnícka 29,
predpis zdravotný medzinárodný 8,
preeklampsia 195-199,
prechod cervikokraniálny 287-290,
preload 127-133, 266-271,
prenos rezistencie 383-386,
preparát imunohistochemický 309-310,
pressoreceptor 291-293,
prevencia 79, 85-89, 341-347, 364-366,
prieduch nosový 17-23,
priestupok 367,
príhoda cievna mozgová 341-347, 412-421, 436-443, 463, 501-506,
prijateľnosť 200-202,
príjem soli 221-225,
prion 31-32,
pripútanie 45-48,
prísaha Hippokratova 74,
príznak Homansov 64-66,
probiotikum 399-402,
prognóza, prognózovanie 176-183,
program edukačný 90-94,
– laktačný 464-465,
– podpory zdravia Národný 99-102, 364-366,
– rehabilitačný 272-275,
– zdravotnícky 99-102,
propriocepcia 276-281,
prostaglandín 195-199,
prostredie environmentálne 359-363,
– životné 145-150, 156-161, 364-366, 368-370,
proteaza 195-199,
proteín amyloidový 31-32,
– C, S 195-199,
– gliový kyslý fibrilový 203-204,
proteínkináza 239-240,
proteinúria 195-199, 221-225,
protéza kĺbu kolenného 272-275,
protilátka IgG, IgA, IgM 54-58, 481-484,
– polyklonová 409-411,
protoonkogén 399-402, 431, 432-435, 453-456,
protrombín 64-66,
prst paličkovitý 12-14,
pseudohypoparatyreóza 216-220,
pseudotumor cerebri 151-155,
psychiatria 457-460,
psychológia sociálna 80-84,
psychomotorika 403-408,
psychoterapia skupinová 90-94,
psychóza 41-44, 58, 90-94, 98, 99-102, 184-188, 237-238,
puberta 216-220, 436-443,
pulpa, pulpotómia 299-303,
pulsus tardus et parvus 134-139,
punkcia lumbálna 151-155,
pyrománia 110-114,

R

RA, artritída reumatoidná 234,
rad časový 176-183,
radikál kyslíkový 195-199,
radikulopatia 287-290,
rádiológia invazívna 27-28, 175, 203-204, 241-242, 496-500,
rachitída 216-220,
rakovina (pľúc, prostaty) 63, 89, 95-98,
rast 45-48, 195-199,
rastlina liečivá 237-238,
raš 448,
RDS, syndróm tiesne dychovej 24-26,
reakcia na lieky nežiaduca 59-63,
– reťazová polymerázová, PCR 54-58, 336-340, 453-456,
– viažuca komplement, KVR 54-58,
receptor acetylcholínový 409-411,
– angiotenzínový, AT1 195-199, 340,
– CB1 237-238,
– nikotínovo-acetylcholínový 140-144,
– pre vitamín D 216-220,
– tromboxánový 195-199,
– tyrozíno-kinázový 453-456,
reflex kardiovaskulárny 49-53,
reflux gastroezofágový 215, 226-230,
– vezikoureterový 230,
register chronickej renálnej insuficiencie 231-234,
regulátor vodivosti transmembránový, CFTR 15-16,
regurgitácia mitrálna 127-133,
rehabilitácia liečebná 90-94, 255-256, 266-271, 272-275, 348-352,
rejekcia štepu 134-139,
reklama 99-102, 353-358,   
renín 195-199, 294-298, 340, 426, 435,
renografia rádionuklidová 134-139,
retardácia mentálna 235-236, 491-495,
– rastová 195-199,
reťazec potravinový 359-363,
retinopatia diabetická 373-374,
rez cisársky 4-8,
rezistencia cievna periférna 134-139, 195-199, 257-260, 266-271,
– inzulínová 59-63, 195-199, 216-220, 421,
– na antibiotiká 383-386,
rezonancia magnetická, MR 59-63, 94, 134-139, 151-155, 287-290, 383-386, 449-452, 457-460, 491-495, 496-500, 501-506,
rinosinusitída 17-23,
riziko kardiovaskulárne 15-16, 30, 49-53, 64-66, 89, 95-98, 127-133, 134-139, 140-144, 156-161, 195-199, 265, 266-271, 294-298, 341-347, 412-421, 425, 436-443,
– nádorové 95-98,
– potravinové 359-363,
– zdravotné 333-335,
rodina biologická, funkčná, náhradná 45-48, 90-94, 99-102, 156-161, 200-202, 348-352,
Róm 156-161, 176-183, 368-370,
rotavírus 336-340,
rovnosť 200-202,
rovnováha acidobázická 221-225,
– glomerulotubulárna 221-225,
R-plazmid 383-386,
ruptúra obličky 491-495,
– placenty 314,
rytmus sínusový 412-421,

S

sacharid 245, 341-347, 488-490,
Sakálová Adriena, MUDr., DrSc., Prof. 378,
salivácia 409-411,
salmonelóza 117, 176-183,
saturácia kyslíková 4-8,
sauna 261-265, 266-271,
scintigrafia 134-139,
sclerosis multiplex 70,
sebamonitorovanie 140-144,
sekvenovanie DNA 453-456,
selekcia nepriama 383-386,
senior (staroba) 95-98, 156-161, 200-202, 243, 266-271, 324, 331-332, 348-352,
sepsa 24-26, 27-28,
sérotonín 110-114, 403-408,
sexualita 156-161,
sférocytóza dedičná 33,
schizofrénia 41-44, 58, 80-84, 184-188, 322, 403-408,
SIDS, syndróm náhleho úmrtia dojčiat 156-161,
siluetogram 276-281,
sinusitída 17-23,
sinusoskopia 17-23,
sírovodík 255-256,
skleróza glomerulová 221-225,
skleróza Möckenbergova  501-506,
skleróza tuberózna 491-495,
skóre 24-26, 463,
skrat intrapulmonálny ľavopravý 12-14,
skríning 215, 432-435, 444-448,
– hypotyreózy 464-465,
– novorodenecký 15-16,
skupina zločinecká 243,
skúška hlbokého dýchania 49-53,
– ortostaticka  49-53,
– Trendelenburgova  276-281,
SLE, lupus erythematosus systémový 234, 444-448,
slepota 151-155,
služba sociálna 200-202,
smrť 69, 205, 243, 412-421,
snímka röntgenová 12-14, 24-26, 189-194, 358, 449-452,
soľ v diéte 221-225, 341-347,
somatostatín 151-155, 443,
speleoterapia 464-465,
spermia 468,
spirometria 294-298,
splenomegália 33,
Spolok slovenských lekárov, Bratislava 475-480,
spondylartróza, spondylóza 291-293,
správanie agresívne 41-44,
– asertívne 90-94,
– sexuálne 156-161,
starostlivosť inštitucionálna 348-352,
– o deti náhradná 45-48,
– sociálna 348-352,
– zdravotná 29, 250, 331-332, 353-358,
stav trombofilný 64-66,
– zdravotný 156-161,
stavba telesná 45-48,
steatohepatitída nealkoholová 59-63,
– nealkoholová, NASH 59-63,
stenóza artérie renálnej 134-139,
– splavov venóznych 151-155,
stent 134-139,
stereotýpia 403-408,
stigmatizácia 80-84,
stimulácia svalov elektrická 294-298,
stolica masťovitá 15-16,
stomatológia 207, 299-303, 394-398,
stres 90-94, 95-98, 110-114, 239-240, 257-260, 436-443,
– oxidačný 59-63,195-199, 265,
struma toxická nodózna 444-448,
– uzlová 461-462,
stupor 403-408,
styk pohlavný 23,
suicídium 110-114,
superoxiddismutáza 59-63,
suplementácia vitamínov 216-220,
surfaktant 9-11, 24-26, 464-465,
sympatikus 49-53, 436-443,
synciciotrofoblast 195-199,
syndróm abstinenčný 237-238,
--bludový 41-44,
– Cushingov  449-452,
– delokačný 348-352,
– Downov 444-448,
– dychovej tiesne 464-465,
– eutyreoidného chorého 444-448,
– fenylketonúrie maternálny 235-236,
– Charlingov 17-23,
– Kahlbaumov 403-408,
– katatónny 403-408,
– koronárny 501-506,
– maladaptačný geriatrický 348-352,
– MEN2, MEN2A, MEN2B 453-456,
– Meniérov 291-293,
– metabolický 59-63, 188, 216-220, 265, 421, 436-443,
– myastenický 409-411,
– myelodysplastický 84,
– náhleho úmrtia dojčiat, SIDS 156-161,
– neuroleptický malígny 403-408,
– neurotický 184-188,
– nohy diabetickej 501-506,
– renálny 31-32,
– Renduov-Oslerov-Weberov 12-14,
– sérotonínový 403-408,
– sinobronchiálny 17-23,
– Sluderov 17-23,
– spánkového apnoe 151-155, 265,
– tiesne dychovej, RDS 9-11, 24-26,
– Turnerov 444-448,
– tyroxínu nízkeho  444-448,
– únavový chronický 260,
– vena cava 151-155,
– vertebrogénny algický 291-293,
– vertebrokardiálny 266-271,
– Wunderlichov 502-506,
– zatekania 17-23,
– závislosti 110-114,
synkinéza 287-290,
synkopa 30,
syntaxín 409-411,
syntáza NO 195-199,
systém imunitný 481-484,
– limbický 110-114, 291-293,
– renín-angiotenzín-aldosterón 134-139, 195-199,294-298, 340, 426,
– rooming-in 464-465,
– sympatický 436-443,
SZO, Svetová zdravotnícka organizácia 31-32, 71-72, 54-58, 85-89, 95-98, 99-102, 145-150, 207, 209-210, 244, 246-247, 333-335, 359-363, 364-366, 421,
SZU, Slovenská zdravotnícka univerzita 31-32, 298, 372, 378-379, 464-465, 466-467, 475-480, 481-484, 507-508,

Š

šarlach 117,
Šašinka Miroslav, MUDr., DrSc., Prof. 215, 246-247, 468,
šelest systolický 12-14,
šialenstvo tonické 403-408,
šírenie choroby nákazlivej 117, 162,
škála hodnotiaca 41-44,
Škodáček Gustáv, MUDr. 320
škola letná študentov medicíny 372
škorpión 409-411,
šok 491-495,
špecializácia medicínska 3, 29, 255-256, 457-460,
šport 368-370,
Štekláčová Eugénia, MUDr., 168
Štencl Ján, MUDr., CSc., Prof. 209-210,
štep obličky 134-139,
štruktúra inštitucionálna 364-366,
štúdia kontrolovaná dvojito zaslepená 89, 98,151-155, 183, 399-402, 412-421,
Šulcová Margaréta, MUDr., CSc., prof. 466-467,

T

tabakizmus 353-358,
tachykardia 49-53, 110-114, 444-448,
tachypnoe 12-14, 24-26,
tehotenstvo ? gravidita 151-155, 189-194,
teleangiektázia hemoragická dedičná 12-14, 311-312,
telefón mobilný 30,
teleso cudzie v GIT 120, 314,
televízia 80-84, 99-102, 216-220,
tenezmus 314,
terapia ? liečba   
terorista 243,
test ELISA 54-58,
– ergometrický 266-271, 294-298,
– Ewingov 49-53,
– Forestierov 276-281,
– izometrickej kontrakcie rúk 49-53,
– kalciový 432-435,
– pentagastrínový 432-435,
– potný 15-16,
– pravdepodobnosti 206,
– Pullov retropulzný 276-281,
– Rombergov 276-281,
– Schoberov 276-281,
– Stiborov 276-281,
– Thomayerov 276-281,
testosterón 449-452,
tetanus 117, 409-411,
tetrahydrobiopterín 235-236,
TGF-?, faktor rastový transformujúci-?
12-14,
THC, delta-9-tetrahydrokannabinol 237-238,
tinitus pulzujúci synchrónny 151-155,
tlak krvný 49-53, 59-63, 134-139, 195-199, 221-225, 266-271, 341-347, 387-393, 425, 436-443, 463,
TNF-?, faktor nekrotizujúci tumory-? 59-63, 195-199, 234, 294-298, 399-402,
tomografia počítačová, CT 12-14, 17-23, 59-63, 134-139, 151-155, 203-204, 287-290, 314, 449-452, 457-460, 491-495, 496-500, 501-506,
torsade de pointes 412-421,
toxikológia 175,
toxín 409-411,
– pertussický 54-58,
Tracheostómia 115-116,
transfúzia krvi 481-484,
transfuziológia 378,
transplantácia obličky 134-139, 215, 221-225, 231-234, 241-242,
– pečene 370, 463,
transport mukociliárny 17-23,
trauma, traumatológia 64-66, 79, 317, 348-352, 368-370,
tréning telesný 294-298,
triacylglycerol 58, 59-63, 156-161, 195-199, 265, 341-347, 436-443,
trichotilománia 110-114,
trijódtyronín, T3 444-448,
trofoblast 195-199,
trombocytopénia 84,
tromboflebitída 17-23,
trombomodulín 195-199,
tromboxán 195-199,
trombóza žilová hlboká 17-23, 64-66, 294-298,
trombus, tromboembolizmus 64-66, 412-421, 399-402,
troponín 387-393,
trypsín 15-16,
tryptofán 110-114,
TSH, hormón stimulujúci tyreoideu 431, 444-448,
Tuberkulóza 117, 156-161,
tuk kožný 261-265,
– rybí 58,
tumor glomus caroticum 151-155,
– Grawitzov 241-242,
– oligodendrogliový 203-204,
týfus brušný 117,
tyreoidektómia 432-435,
tyreoiditída 431, 444-448, 461-462,
tyreotoxikóza 444-448, 449-452,
tyroxín, T4 444-448,

U

ublíženie na zdraví 69, 205, 243,
účinok lieku nežiaduci 412-421, 496-500,
ujma na zdraví ťažká 69, 205,
ulkus venózny 311-312,
úmrtnosť 156-161, 333-335, 412-421,
– kardiovaskulárna 294-298, 340,
únava 294-298, 311-312,
Úrad verejného zdravotníctva 371,
úraz 79, 99-102, 237-238, 317, 348-352, 368-370,
urikáza rekombinantná 188,
urografia intravenózna 241-242,
USG, ultrasonografia 12-14, 17-23, 59-63, 64-66, 134-139, 195-199, 230, 241-242, 266-271, 304-307, 314, 340, 370, 461-462, 491-495, 496-500, 501-506,
usmrtenie 205,
útrapa mučivá 162,
úzkosť 90-94, 184-188,

V

vakcína, vakcinácia 336-340, 464-465, 481-484,
variabilnosť frekvencie srdcovej 49-53,
variola 31-32, 117, 481-484,
varix končatín dolných 291-293,
– pažerákový 175, 304-307,
– žalúdka 120, 491-495,
– žilový 311-312,
vasa praevia 314,
vazodilatácia 266-271, 291-293,
vazokonstrikcia 195-199, 266-271,
vazoneuróza 291-293,
vegetácie adenoidné  17-23,
venografia 496-500,
ventilácia umelá pľúcna 9-11, 24-26, 115-116,
vertigo 257-260,
videoanalýza 287-290,
Virsík Karol, MUDr., DrSc., Prof. 34,
vírus ľudskej imunodeficiencie, HIV 23,
– onkogénny 399-402,
vitamín 12-14,
– A 24-26, 151-155, 195-199,
– B, B6, B12 89, 195-199,
– C 156-161, 188, 195-199,
– D 215, 216-220, 324, 449-452, 468,
– E 24-26, 195-199, 265,
vlhkosť kože 261-265,
vodoliečba 266-271,
volumotrauma 9-11,
vracanie 151-155, 237-238, 314, 387-393, 491-495,
vred predkolenia 311-312, 422, 501-506,
– žalúdočný 95-98,
výchova telesná liečebná 291-293, 368-370,
výkon chirurgický 64-66, 115-116,
výplň amalgámová 145-150, 394-398,
výskum biomedicínsky 29,
vyšetrenie antropometrické 59-63,
– endoskopické 226-230,
– genetické 12-14, 15-16, 24-26, 63,
– histologické 24-26, 59-63, 67-68, 203-204, 226-230,
– infekcie HIV 23,
– ORL 17-23,
– röntgenové  449-452,
výter nazofaryngový 54-58,
vývin psychomotorický, psychosociálny 45-48, 368-370,
vývoj pľúc 9-11,
výživa  368-370,
– racionálna 341-347, 359-363,
vzpriamovanie 282-286,

W

web 30, 70, 120, 206, 314, 422,
wheezing 15-16,
workoholizmus 110-114,

X

xenobiotikum 359-363,

Z

zábal bahenný 266-271,
zabitie 205, 243,
zákon trestný 29, 99-102, 117, 162, 205, 243, 353-358, 371,
zalomenie cievy 134-139,
zápach moču 235-236,
zápal 226-230, 399-402, 425,
zápcha 150, 412-421, 423-424, 448,
zariadenie pre seniorov 200-202,
– zdravotnícke 348-352,
záškrt 117,
závislosť alkoholová 90-94, 103-109,
– drogová 79, 90-94, 95-98, 140-144, 156-161, 184-188,
– nelátková 110-114,
– psychosociálna 140-144,
– tabaková, nikotínová 140-144,
zdravie environmentálne 364-366,
– mentálne 368-370,
zdravotníctvo elektronizované, e-health 468,
– verejné 85-89, 90-94, 99-102, 156-161, 162, 176-183, 200-202, 244, 331-332, 333-335, 336-340, 353-358, 367, 368-370, 375-377, 466-467,
zimnica žltá 117,
zinok 409-411,
Zlatoš Ladislav, MUDr., DrSc., Prof.  249,
zlomenina 64-66, 444-448, 449-452,
zlyhanie pečene 84,
– srdca 134-139, 266-271, 275, 294-298, 412-421, 426,
zmätenosť 403-408,
zmrzačenie 162,
znečistenie ovzdušia 333-335,
zodpovednosť administratívna 367,
– trestnoprávna v zdravotníctve 29, 69, 117, 162, 205, 243,
zohyzdenie 69, 162, 205,
zrazenina krvná 399-402,
zub 189-194, 368-370, 394-398, 507-508,

Ž

železo 84,
žila kŕčová 311-312,
život sexuálny 156-161,
žľaza mazová 261-265,
– mliečna 145-150,
– prištítna 216-220,
– štítna 431, 444-448, 453-456, 461-462,


ISSN 0457-4214

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri

Inzercia