Lekársky obzor 2010

Časopis Lekársky obzor, rok 2010. ISSN 0457-4214

Prosíme autorov, aby pri citáciách z tohto webu použili v prvom rade citáciu z časopisu a na záver uviedli ...Dostupné na webe www.herba.sk

Redakčná rada: Predseda: prof. MUDr. I. Riečanský, CSc., (Bratislava); Podpredseda: doc. MUDr. K. Furková, CSc., mim. prof., (Bratislava); Členovia: doc. MUDr. M. Bernadič, CSc., mim. prof., (Bratislava); prof. MUDr. J. Breza, DrSc., (Bratislava); doc. MUDr. I. Erdelský, CSc., mim. prof., (Bratislava); prof. PhDr. D. Farkašová, CSc., (Bratislava); doc. MUDr. J. Hinšt, CSc., mim. prof., (Bratislava); prof. dr. med. habil. Kalina Kawecka-Jaszcz, (Krakov); MUDr. Ján Kazár, DrSc., (Bratislava); prof. MUDr. V. Krčméry, DrSc., (Bratislava); prof. MUDr. J. Kvasnička, DrSc., (Praha); prof. MUDr. K. Matoušovic, DrSc., (Praha); prof. MUDr. Ľ. Lisý, DrSc., (Bratislava); doc. MUDr. M. Májek, CSc., mim. prof., (Bratislava); prof. MUDr. V. Miháľ, CSc., (Olomouc); prof. F. Mühlbacher, M.D., (Viedeň); doc. MUDr. J. Olejník, CSc., mim. prof., (Bratislava); prof. MUDr. T. Šagát, CSc., (Bratislava); prof. MUDr. P. Šimko, CSc., (Bratislava); prof. MUDr. J. Štencl, CSc. (Bratislava); Vedúci redaktor: Prof. MUDr. Miroslav Šašinka, DrSc.; Zástupca vedúceho redaktora: Prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc. Dr. SVS.; Odborný redaktor: doc. MUDr. Viera Fábryová, CSc.; Výkonní redaktori: MUDr. Júlia Hrachová, PhD., MUDr. Miroslav Žigrai, PhD.

Vydáva Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave v Zdravotníckom vydavateľstve Herba, spol. s r.o., Limbová 12, 833 03 Bratislava. Index. číslo 40341; Evidenčné číslo EV 142/08; tel. 02/5477 6683

Adresa redakcie: Limbová 12, 833 03 Bratislava, 02/5936 0227, P.O. BOX 53, 837 53 Bratislava 37, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.; Vychádza 12-krát do roka. Celoročné predplatné 13,94 Eur (420 Sk)

Objednávky na predplatné prijíma:
Zdravotnícke vydavateľstvo Herba,
Limbová 12, 833 03 Bratislava,
tel./fax: 02/5477 6683
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., www.herba.sk

Inzercia: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

V tejto kategórii nie sú žiadne články. Avšak, ak sú tu zobrazené podkategórie, tie môžu články obsahovať.

Podkategórie

Časopis Lekársky obzor 12/2010. Ročník 59. Obsahuje autorský a vecný register za rok 2010.

Časopis Lekársky obzor 11/2010. Ročník 59. Číslo venované endokrinológii.

Časopis Lekársky obzor 10/2010. Ročník 59.

Časopis Lekársky obzor 9/2010. Ročník 59. Číslo je venované verejnému zdravotníctvu

Časopis Lekársky obzor 7-8/2010 venovaný fyziatrii, balneológii a liečebnej rehabilitácii

Lekársky obzor č. 6/2010 je venovaný životnému jubileu šéfredaktora časopisu - prof. MUDr. Miroslava Šašinku, DrSc.

Časopis Lekársky obzor 5/2010. Ročník (volume) 59

Lekársky obzor 4/2010.

Lekársky obzor 3/2010. Číslo venované medicínskym aspektom závislostí.

Lekársky obzor 2/2010.

Lekársky obzor 1/2010. Číslo venované pediatrickej pneumológii.