Zjavenie sa novej chrípkovej epidémie, ktorá sa od začiatku vyznačovala explozívnym šírením, vysokou úmrtnosťou a perspektívou zmeny na pandémiu zákonite malo okamžitý ohlas aj na webe. Zjavilo sa množstvo statí o novom variante chrípkového vírusu a jeho šírení a napr. portál medscape.com (WebMD Health News) vytvoril osobitné, neustále sa doplňujúce rubriky pre pacientov (M. HITTI: Flu one step closer to pandemic from WebMD - a health information web site for patients), pre lekárov, pre pružnú informáciu o epidemiológii a úmrtnosti a pod. Pokúsime sa vybrať pre Vás niektoré údaje a najmä upozorniť Vás na viaceré adresy, kde v prípade potreby nájdete najaktuálnejšie informácie. O vážnosti epidémie svedčí aj to, že Svetová zdravotnícka organizácia (SZO) ju zaradila do stupňa 5 z 6-stupňovej stupnice závažnosti epidémií (definuje len spôsob šírenia, nie závažnosť choroby):

1. stupeň - vírus postihuje len zvieratá;
2. stupeň - zvieracia chrípka sa môže preniesť aj na človeka;
3. stupeň - zjavia sa spontánne prípady alebo malé ohniská nákazy;
4. stupeň - začínajú vznikať väčšie ohniská nákazy v komunite;
5. stupeň - epidémia sa zjaví vo viac ako v jednej krajine regiónu SZO a
6. stupeň - je úroveň pandémie, choroba sa zjavuje v ďalších krajinách nad úroveň 5. stupňa

Generálna riaditeľka SZO Margaret Chanová však upozorňuje, že situácia sa mení zo dňa na deň (aj preto Vám chceme uviesť viac adries pre aktualizáciu Vašich informácií). Vzhľadom na riziko vtáčej chrípky v minulosti je svet v súčasnosti lepšie pripravený aj na zvládnutie pandémie chrípky A(H1N1). Viacero pracovísk začalo ihneď pracovať na vývoji vakcíny, to však potrvá niekoľko mesiacov a k dispozícii bude asi na konci septembra alebo začiatkom októbra. Bežná sezónna epidémia chrípky vedie k smrti v USA asi u 36 000 ľudí, v tejto pandémií sa zatiaľ predpokladá podstatne vyššia úmrtnosť, pretože subtyp A(H1N1) je úplne nový, nevyskytol sa doteraz ani u prasiat ani u ľudí, a v populácii nie sú proti nemu prítomné protilátky (S.B. YOX: Swine flu: Guidance and resources for clinicians, Medscape Inf Dis, medscape.com, 28. 4.). Dokázateľne sa šíri z človeka na človeka.

Klinicky sa za dôkaz choroby pokladá prítomnosť dvoch príznakov z týchto: výtok z nosa/kongescia nosovej sliznice, škrabanie v krku, kašeľ a horúčka. V tejto epidémii sa u časti chorých zjavili ešte ďalšie príznaky - bolesti, svalové zášklby, únava, hnačka, vracanie (http://www.cdc.gov/swineflu/index.htm). Zvlášť treba opatrnosť pri osobách, ktoré pricestovali z Mexika, resp. oblastí s výskytom chrípky A(H1N1) (http://www.cdc.gov/swineflu/recommendations.htm). Diagnóza sa má potvrdiť vyšetrením výteru z hrdla, aspirátu z faryngu/nosa, vzorka sa má umiestniť v chladničke pri 4 °C (nie v mrazničke), alebo ihneď na ľad do transportného vaku a dopraviť do laboratória.

Pri laboratórnom vyšetrení sa dnes pokladá za najspoľahlivejšiu polymerázová reťazová reakcia RT-PCR (real time PCR) pre chrípku A, B, H1, H3. K dispozícii sú aj rýchle diagnostické testy, ale ich spoľahlivosť je len asi 50 - 70 % a preto negatívne výsledky testov nevylučujú chorobu. Podrobnejšie na adrese http://www.cdc.gov/flu/professionals/diagnosis/rapidlab.htm). Imunofluorescencia (testy DFA, IFA) dokáže rozlíšiť chrípkový vírus A alebo B. Najnovšie pokroky vo vyšetrovacích metódach hľadajte na adrese http://www.cdc.gov/swineflu/specimencollection.htm. Terapia chrípky A(H1N1) vychádza z poznatku o účinnosti inhibítorov neuraminidázy zanavíru (Relenza®) a oseltamivíru (Tamiflu®) a rezistencii na amantidín a rimantadinín (http://www.cdc.gov/swineflu/recommendations.htm).

Odporúča sa v suspektných prípadoch: lieč 5 dní zanavírom samotným alebo v kombinácii s oseltamivírom hneď ako náhle je to možné po začiatku príznakov, v potvrdených prípadoch: zanavír alebo oseltamivír 5 dní, u tehotných žien: len ak potenciálny benefit preváži potenciálne riziko pre embryo, resp. plod, u detí mladších ako 1 rok: riziko morbidity a mortality je vysoké, preto liečba oseltamivírom môže mať benefit. Chemoprofylaxia sa odporúča počas 7 dní od posledného kontaktu s vírusom A(H1N1) (http://www.cdc.gov/flu/professionals/antivirals/dosagetable.htm#table) u: tesných domácich kontaktoch, u ktorých je vysoké riziko komplikácií (chronické choroby, vysoký vek), deťoch školského veku, ak majú vysoké riziko komplikácií (berú dlhodobo niektoré lieky) a boli v priamom kontakte s pacientom, osôb, ktoré musia cestovať do Mexika a majú vysoké riziko vzniku komplikácií (chronicky chorí, prestarli), zdravotníckych pracovníkov, ktorí majú nechránený styk s osobami s potvrdenou chrípkou A(H1N1). Podrobnosti sú na adrese http://www.cdc.gov/swineflu/recommendations.htm.

Ako dlho je pacient infekčný?

Jeden deň pred začiatkom choroby a 7 dní po jej začiatku. Povinnosti pacienta a zdravotníckeho personálu ® adresu http://www.cdc.gov/swineflu/guidelines_infection_control.htm. Dôsledky pandémie pre verejné zdravotníctvo zaujímali Medscape Med News v interview s dr. Halseyom (L. Barclay: Potential impact of swine flu: An expert interview with Neal A. Halsey, MD, April 30), ktorý je expert na epidemické choroby a zúčastnil sa prípravy vakcín na mnohé infekčné choroby. Dr. Halsey zdôraznil, že žiadna súčasne dostupná protichrípková vakcína nie je účinná proti vírusu A(H1N1). Výrobcovia už začali prípravu vakcíny, proces potrvá 4 - 6 mesiacov a vakcínu môžeme očakávať koncom septembra alebo začiatkom októbra. Vylúčil pôvod v genetickom inžinierstve alebo terorizme, vírus vznikol prirodzeným procesom kríženia.

Na medscape.com (WebMD Health News) a e-stránkach Reuters je množstvo ďalších článkov, ktoré aktualizujú poznatky o epidémii A(H1N1). Jej je určené aj e-forma vydania N Engl J Med zo 7. 5. 2009 (www.nejm.org) a adresy: www.who.int/csr/resources/publications/swineflu/CDCrealtimeRTPCRprotocol_20090428.pdf, www.cdc.gov/h1n1flu/recommendations.htm, www.cdc.gov/h1n1flu/, http://www.who.int/csr/don/2009_05_03a/en/index.html, http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm58d0430a1.htm, http://www.cdc.gov/flu/professionals/acip/coveragelevels.htm, http://healthmap.org/nejm, http://www.usmedicine.com/article.cfm?articleID=1321&issueID=88. Určite budú prospešné aj pre našich čitateľov. Flu A[H1N1]

Šašinka, Hrušovský