Editorial

Darina ĎUROVČÍKOVÁ: Genetizácia medicíny/Genetization of medicine

Pôvodné práce/Original article

Denisa BALÁKOVÁ, Gabriel MINÁRIK, Zuzana KOLEDOVÁ, Ľudevít KÁDAŠI: Mutačná analýza génov zodpovedných za nesyndrómovú hluchotu u slovenských pacientov/Mutation analysis of the genes responsible for non-syndromic hearing loss in Slovak patients

Darina ĎUROVČÍKOVÁ, Darina ZMAJKOVIČOVÁ, Miriam FOJTÍKOVÁ, Róbert PETROVIČ, Iveta MĹKVA,  Edita HALÁSOVÁ, Eva VÉGHOVÁ: Genetické syndrómy obezity v praxi klinického genetika – analýza za 10 rokov/ Genetic obesity syndromes in genetic clinic – 10 years analysis

Prehľady/Overviews

Iveta MLKVÁ: Dedičná forma karcinómu pankreasu/Hereditary form of pancreatic carcinoma

Denisa ILENČÍKOVÁ, Lukáš PLANK: Genetická diagnostika malígnych lymfómov/Genetic diagnosis of the malignant lymphomas

Martin HUŤAN, Martin HUŤAN, Jr., Štefan NOVÁK: Konvenčné techniky a novšie prístupy v intervenčnej liečbe nekrotizujúcej pankreatitídy/ Routine techniques and newer surgical interventions in the treatment of necrotizing pancreatitis

Kazuistika/Case report

Denisa ILENČÍKOVÁ, Darina ĎUROVČÍKOVÁ, Anna RYBÁROVÁ, Anna HLAVATÁ, László KOVÁCS: Nový syndróm malignity v diferenciálnej diagnostike s neurofibromatózou 1 a jej podobným chorobám/New malignancy syndrome in the differential diagnosis of neurofibromatosis 1 and like diseases

Miniatlas medicíny/Miniatlas of medicine

Denisa ILENČÍKOVÁ, Darina ĎUROVČÍKOVÁ: ABC  genetických  testov v obrazoch pri  diagnostike a monitorovaní  liečby chronickej myeloickej leukémie (CML)/ABC of the genetic tests in the management of chronic myeloid leukemia (CML)

Trestnoprávna zodpovednosť v zdravotníctve/Criminal-juridical responsibility

Karol TÓTH, Jozef TÓTH: Trestný čin úkladnej vraždy/ Crime of plot murder

Medicína na webe/Medical web

Miroslav ŠAŠINKA, Štefan HRUŠOVSKÝ: Chrípka A(H1N1)/Flu A(H1N1)

Medicínske aktuality/Medical actualities

Ivan BIELIK: Otvorenie školiaceho pracoviska SZU/Opening of the Slovak Medical University school workplace

Osobnosti/Personalities

Viera FÁBRYOVÁ: Doc. MUDr. Emília Kaiserová, CSc./Emília Kaiserová, M.D., PhD., Assistant Professor

Autodidaktické testy/Autodidactic tests

Čo sme si prečítali za Vás/Medical news