Máj je nielen mesiacom lásky, zaľúbených, do všetkých nádherných farieb a vôní prebúdzajúcej sa prírody, ale aj mesiacom, kedy si Slovenská zdravotnícka univerzita pripomína históriu, ktorá skúšaná rôznymi osudmi ju vyformovala do súčasnej podoby. Veď 1. mája 1953 sa začala písať história inštitucionálneho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov na Slovensku.

A práve preto 12. mája 2008 všetci tí, ktorí pre túto najkrajšiu, najhumánnejšiu myšlienku priložili ruku k dielu, všetci tí, čo v časoch dobrých i zlých pracovali na spoločnej veci, aby na Slovensku vznikla inštitúcia, ktorá bude garantovať odbornú úroveo lekárov, farmaceutov, zdravotných sestier a iných zdravotníckych pracovníkov, sa stretli v priestoroch Slovenskej filharmónie. 
Stretli sa všetky generácie lekárov, farmaceutov, iných zdravotníckych pracovníkov, aby si pripomenuli túto veľkolepú cestu a mohli si priateľsky potriasť pravicou, povedať si možno len niekoľko slov, vymeniť možno len krátky pozdrav alebo zastať aj na dlhší rozhovor. Bratislavská Reduta sa v tento deo naplnila elitou národa. Ak by sme to preložili do dnešného "slovníka", stretli sa najvýznamnejšie, najčestnejšie a najdrahšie celebrity Slovenska. Bez prítomnosti televíznych kamier, zástupov novinárov či rozhlasových reportérov. O takéto celebrity akosi stále nie je v týchto zemepisných šírkach záujem... A stretli sa všetci, od najmladších, študentov, až po nestorov, hrdých pamätníkov, ktorých už zdobili šediny, krok bol neistejší, ale pocit slávnosti, ktorý prevzdušnil historické múry filharmónie, bolo cítiť z každého ich pohľadu. Za všetkých spomeome len napríklad prof. MUDr. Karola Virsíka, DrSc., ktorého dátum narodenia je neuveriteľný - 25. august 1918.