Americká neurologická akadémia (AAN) vypracovala nové odporúčania liečebných postupov pre terapiu postihnutia nervového systému pri lymskej chorobe a k týmto postupom sa pripojila aj Americká spoločnosť pre infekčné choroby.

Tieto kritéria majú byť publikované v časopise Neurology 3. júla 2008 (Halperin a spoluprac.), ale pre ich vysokú aktuálnosť ich uviedli Jeffrey a Lie na www.medscape.com v predstihu už 30. mája 2008. 


New guidelines issued for nervous system Lyme disease