Lekársky obzor 4/2008

Editorial

Miroslav ŠAŠINKA, Štefan HRUŠOVSKÝ: Aké zmeny sme pripravili pre Vás v našom časopise | What changes we prepared in our journal 

Vážení čitatelia,

Keď ste otvorili predchádzajúce a toto nové číslo nášho časopisu, iste ste si všimli že vnútorné usporiadanie úvodných stránok sa zásadne zmenilo a že pribudlo viacero nových rubrík.

SÚHRN

Karcinóm pankreasu je častá a smrteľná choroba. Chemoterapia na báze 5-fluorouracilu (5-FU) predlžuje prežívanie pokročilého karcinómu pankreasu.

SÚHRN

Východisko: Bakteriémie s výskytom kauzálnych mikróbov rezistentných a multirezistentných na antibiotiká patria k najzávažnejším nozokomiálnym chorobám. Monitorovanie výskytu spektier rezistencie a multirezistencie na antibiotiká je pri týchto kmeooch základom pre cielené opatrenia pre úspešnú liečbu týchto infekcií.

SÚHRN

Karcinóm pankreasu s incidenciou choroby 8 - 12/100 000 obyvateľov (ročný výskyt: 40 - 60 v Bratislave, 480 - 720 na Slovensku) je tretím najčastejším malígnym nádorom tráviaceho systému.