Lekársky obzor 3/2008

Editorial
Štefan HRUŠOVSKÝ: Pohyby v gastroenterológii 


Pôvodné práce
Ľubomír JURGOŠ: Zmeny v prevalencii infekcie Helicobacter pylori pri chronických gastritídach 

1c, 2d, 3a, 4c, 5b, 6ad, 7b, 8d, 9b, 10a, 11c, 12a,c, 13d, 14b, 15a, 16d, 17b, 18 ad, 19ac, 20c

 


SÚHRN
Autorky prezentujú prípad 15-ročného dievčaťa s novodiagnostikovanou celiakiou. Celiakia sa manifestuje gastrointestinálnymi aj extraintestinálnymi príznakmi. U tejto pacientky dominovali predovšetkým príznaky diseminovanej intravaskulárnej koagulácie.
Kľúčové slová: celiakia - diseminovaná intravaskulárna koagulácia.

Pažerákové varixy sú prejavom portálnej hypertenzie. Najčastejšou príčinou je cirhóza pečene rozličnej etiológie. Medzi zriedkavejšie príčiny patrí Buddov-Chiariho syndróm, syndróm obštrukcie sinusoidov, dilatácia sinusoidov, infiltrácia sinusoidov alebo fibróza sinusoidov, pelióza pečene, trombóza v. portae, segmentová trombóza v portálnom riečisku.

SÚHRN
V súvislosti s vývojom nových poznatkov sa klasifikácia chronických pankreatitíd postupne zdokonaľuje. V roku 2001 bola publikovaná tzv. TIGAR-O klasifikácia.