Lekársky obzor 7-8/2007

PÔVODNÉ PRÁCE
Jana BLAHOVÁ, Marta BABÁLOVÁ, Kvetoslava KRÁLIKOVÁ, Vladimír KRČMÉRY, Radko MENKYNA, Ivan ROVNÝ, Libuša OLOSOVÁ, Helena KNOTKOVÁ, Anna LIŠKOVÁ, Mária MOLOKÁČOVÁ, Alena VACULÍKOVÁ, Dagmar BRUCKMAYEROVÁ: Monitorovanie vývoja rezistencie na antibiotiká u mikróbov z bakteriémií pacientov šiestich fakultných nemocníc SR v rokoch 2002 až 2006
Marta BABÁLOVÁ, Jana BLAHOVÁ, Erich KALAVSKÝ, Kvetoslava KRÁLIKOVÁ, Vladimír KRČMÉRY, Radko MENKYNA: Disociácia transferu rezistencie na meropeném v rôznych druhoch recipientných mikróbov

Súhrn
Vo výskyte chronických chorôb sa zaznamenali veľké zmeny v ostatných desaťročiach.

SÚHRN
Pätová kosť tvorí dorzálny základ pozdĺžnej klenby chodidla, a preto jej skrátenie, zníženie, osová deformita a inkongruencia subtalovej kĺbovej plochy trvale invalidizujú pacienta.

SÚHRN
Ruptúra zadného skríženého väzu je závažným poranením vzhľadom na nezastupiteľnú úlohu ligamenta pre funkciu kolena. Poranenia zadného skríženého väzu vznikajú najčastejšie pri dopravných a športových úrazoch.