Lekársky obzor 9/2007

SÚHRN
Biologické zbrane sú odvrátenou stranou verejného zdravotníctva. Na ich prípravu sa používajú baktérie, vírusy, huby, toxíny a prvoky. Je možné ich použiť na vojenské a civilné účely ako aj v súvislosti s bioterorizmom.

SÚHRN
Dôsledným plnením Národného imunizačného programu Slovenskej republiky sa podarilo dosiahnuť väčšinu z prioritných cieľov sledujúcich zníženie chorobnosti na infekčné choroby, ich elimináciu až eradikáciu v Slovenskej republike.

SÚHRN
Respiračné (pľúcne) choroby sú najčastejšou príčinou úmrtí vo svete a v blízkej budúcnosti očakávame ďalší vzostup ich prevalencie, incidencie a mortality. Medzi desiatimi najčastejšími príčinami úmrtia v Európe sú až tri pľúcne diagnózy:

Súhrn
Zdravotná výchova je výchova k zdravému životnému štýlu. Potreba byť zdravým patrí medzi základné podmienky života človeka. Zdravie nie je trvalý stav, preto je veľmi dôležité sa o svoje zdravie starať. Dôležité je to najmä v období tehotenstva. U rómskej tehotnej ženy je potrebné zistiť jej postoj k zdraviu a v tomto postoji ju buď upevňovať, alebo ho zmeniť.