Lekársky obzor 11/2021PREHĽADOVÁ PRÁCA
Filip SCHRENK, Lenka DOČEKALOVÁ, Zuzana KUDERAVÁ, Lucia ČASNOCHA LÚČANOVÁ: Syndróm fetálnej zápalovej odpovede (FIRS) a jeho vplyv na plod a novorodenca         
Andrea FOJTOVÁ, Katarína GAZDÍKOVÁ: Skríning a diagnostika malnutrície       

PÔVODNÁ PRÁCA
Mária GAŠPAROVÁ, Eliška KUBÍKOVÁ, Jozef ALMÁSI, Andrej BREZA, Agáta SZABÓOVÁ: Testovanie funkcie intrinsických svalov ruky vo vzťahu so zápästím pomocou elektrostimulácie     

PREHĽADOVÁ PRÁCA
Ivan UHER, Tatiana KIMÁKOVÁ, Marián BERNADIČ, Milena ŠVEDOVÁ, Michal BERNADIČ:  Biologické a psychologické determinanty prirodzeného starnutia       

   
Marek STRAKA, Martina DUBINOVÁ, Adriána LIPTÁKOVÁ: Fágová terapia ako alternatíva konvenčnej antibiotickej liečby         
Michaela MIHAĽOVÁ, Zuzana ŽILINSKÁ, Peter CELEC, Ján BREZA: Urosepsa u pacientov po transplantácii obličky         
Alexander KÖRÖCZ, Vojtech VALKÓ, Martina BÉREŠOVÁ, Marko BERNADIČ: Najnovšie trendy ošetrenia predného skríženého väzu - metóda all-inside    

KAZUISTIKA
Branislav PERINA, Marián PIŠ, Ivan BRYCHTA, Ján TOMKA, Marián VIDIŠČÁK: Resekcia infikovaného metatarzofalangového kĺbu u pacientov so syndrómom diabetickej nohy ako alternatíva k amputácii prsta          
Jana POBEHOVÁ, Dávid SOKOL, Martina ZAVACKÁ: Rabdomyosarkóm  predkolenia u 70-ročnej  pacientkyLoading...