Lekársky obzor 7-8/2021PREHĽADOVÁ PRÁCA
Andrej DUKÁT, Juraj PAYER, Ján GAJDOŠÍK, Milan KRIŠKA, Fedor ŠIMKO: Čo priniesol nový konsenzus panelu expertov pre diagnostiku a liečbu hyperurikémie u pacientov s vysokým kardiovaskulárnym rizikom      

PÔVODNÁ PRÁCA
Štefan HARSÁNYI, Radoslav ZAMBORSKÝ, Ľubica KRAJČIOVÁ, Katarína BEVÍZOVÁ, Milan KOKAVEC, Daniel BÖHMER, Ľuboš DANIŠOVIČ: Vzťah rs143383 polymorfizmu v GDF5 s vývojovou dyspláziou bedrového kĺbu na Slovensku

KLINICKÁ ŠTÚDIA
Matej MOŠČOVIČ, Viera HABALOVÁ, Martin KOŠČO, Jozef ŽIDZIK, Ľudmila FARKAŠOVÁ: Vzťah génového variantu lokalizovaného v blízkosti génu pre contactin-3 s aneuryzmou abdominálnej aorty         

PREHĽADOVÁ PRÁCA
Martina ONDRUŠOVÁ, Martin SUCHANSKÝ, Martin CHORVÁTH, Zuzana PIŇÁKOVÁ, Dalibor ONDRUŠ: Epidemiológia a etiológia karcinómu prostaty         
Peter STANKO, Tomáš BAKA, Kristína REPOVÁ, Silvia AZIRIOVÁ, Kristína KRAJČÍROVIČOVÁ, Fedor ŠIMKO:  Systém natriuretických peptidov – endokrinná funkcia srdca: patofyziologické pozadie klinických implikácií
Juraj PAYER, Martin JANKOVSKÝ, Patrícia PÁLENÍKOVÁ, Martin KUŽMA: Špecifiká substitučnej liečby rastovým hormónom v starobe        

KLINICKÁ ŠTÚDIA
Jan DANKO, Marián VIDIŠČÁK: Uniportálny prístup v chirurgii hrubého čreva        

VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO
Róbert OCHABA, Beáta ORLICKÁ, Margaréta KAČMÁRIKOVÁ, Ladislava WSÓLOVÁ: Zdravotné uvedomenie a správanie vo vzťahu k pohybovej aktivite        

KAZUISTIKA
Martina MITERPÁKOVÁ, Daniela ANTOLOVÁ, František ONDRISKA, Vojtech BOLDIŠ: Krvné filariózy v humánnej medicíne a verejnom zdravotníctve        

VEDECKÁ AKTUALITA
Marián BERNADIČ: Môže posilnenie proteínu SIRT6 predĺžiť život človeka?    Loading...